Paryska 232A | Skarżysko-Kamienna +48 663 01 55 99 kontakt@skarzysko24.pl
Teraz
16°C
|
Jutro
12.7°C | 25.8°C
- Reklama -
Image

Plan sesji Rady Miasta (20.06)

20 czerwca o godzinie 9.00 odbędzie się sesja Rady Miasta, w trakcie której skład Rady uzupełniony będzie o 21. radnego, odbędą się głosowania nad udzielenia wotum zaufania i absolutorium.

Porządek obrad III  Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
20.06.2024r., godz. 09.00
w  siedzibie Urzędu Miasta w  sali konferencyjnej II piętro ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Skarżysku-Kamiennej nowo wybranemu Radnemu Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2024 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 maja 2024 r w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i ich składów.
 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2023 rok.
 9. Debata nad raportem o stanie gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej wotum zaufania.
 11. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok.
 12. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skarżyska-Kamiennej według stanu na dzień 31.12.2023 r
 13. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok.
 14. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok i sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok.
 17. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok.
 18. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie absolutorium.
 19. Dyskusja.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skarżyska- Kamiennej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 21. Informacja o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Funduszu Pomocy.
 22. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko-Kamienna i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej za 2023 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej za 2023 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miasta Skarżysko-Kamienna do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Osterwy.
 32. Sprawy różne.
 33. Zamknięcie obrad sesji.
Mariusz Busiek's Avatar

Mariusz Busiek

Aktualności
Sport
Kronika policyjna
- Reklama -
zyczeniadziensamorzadu.jpg
zyczenia_dzien_samorzAdowca.jpg
reklamackziu_2024.gif
dompogrzebowy_out.jpg
Najnowsze artykuły
Zaproszenia
- Reklama -
Dobre Fotki Mariusz Busiek
Ostatnio komentowane
Ostatnio popularne
Na naszym Facebooku
Informacje praktyczne
Redakcja
ul. Paryska 232A/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
+48 663 01 55 99
+48 508 12 72 16
kontakt@skarzysko24.pl
Nota prawna

Wydawca portalu skarzysko24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Logowanie