Paryska 232A | Skarżysko-Kamienna +48 663 01 55 99 kontakt@skarzysko24.pl
Teraz
13°C
|
Jutro
12.57°C | 21.61°C
- Reklama -
Image

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony rezerwat "Diabla Góra" - Łączna PKP, 97 km    
Rezerwat leśno - krajobrazowy"Diabla Góra", zachowane naturalne zbiorowiska roślinne z wychodniami skał piaskowych oraz miejsc pamięci narodowej z okresu powstania styczniowego 1863 r. i z okresu II wojny światowej, skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim Piotrków Trybunalski - Krzętów - Starzechowice PKS, liczne bagna (12,0) - Maleniec PKS, unikatowy w Europie zabytek techniki z zachowanym pełnym cyklem technologicznym walcowania blach i wytwarzania z nich łopat i szpadli (22,0) - Ruda Maleniecka PKS, liczne gospodarstwa rybackie (31,0) - Sielpia PKS, miejscowość letniskowa nad zalewem nad rzeką Czarną (42,0) - Czarniecka Góra PKS, miejscowość wypoczynkowa położona wśród sosnowych lasów, liczne ośrodki wczasowe (63,0) - Odrowążek PKS, kościół pw. Przemienienia Pańskiego (76,5) - Szałas PKS, osada pracowników leśnych, wieś dwukrotnie spacyfikowana podczas II wojny światowej (82,0) - Zalezianka PKS, miejsce upamiętniające wojnę obronną 1939 roku (93,5) - Łączna PKP, początek szlaku zielonego do Starachowic (97,0).
SW-7509-n Berezów - Suchedniów, 15 km    
Berezów PKP - Michniów, ponad 300 letni dąb szypułkowy z obwodem pnia ok. 480 cm (pomnik przyrody ożywionej), pomnik Świętokrzyskich Leśników pomordowanych w okresie II wojny światowej, muzeum martyrologii Wsi Polskiej ze zbiorową mogiłą, "Pieta Michniowska" (3) PKS - góra Kamień Michniowski, rezerwat częściowy z malowniczymi wychodniami skał dolnodewońskich i ciekawą roślinnością naskalną (5,3) - połączenie ze szlakiem czarnym (5,5) - źródło "Burzący Stok", zachowane naturalne źródło szczelinowe wypływające z pokładów piaskowców triasowych (8,5) - Suchedniów PKP (15).
SW-221-n Kuźniaki - Pogorzałe, 81 km
Kuźniaki PKS - Góra Dobrzeszowska (5,0) - Gruszka (7,0) - Jóźwików (8,0) PKS - Węgrzyn (13,0) - Grębosze (14,0) - Mościska Małe (15,0) - Mościska Duże (16,0) - Sielpia Wielka (22,0) PKS - Sielpia Kąpielisko (23,5) PKS - Piekło (28,0) - Niebo (30,0) - Stadnicka Wola (34,5) - Końskie PKP, PKS (37,0) - Stary Młyn (38,5) - Stara Kuźnica (45,0) PKS - Piasek (48,0) - Furmanów (54,0) PKS - rezerwat "Skałki Piekło pod Niekłaniem" (61,0) - rzeka Kamienna (64,3) - Borki, zejście z szosy (65,5) - Rędocin, liczne zakłady garncarskie (67,0) - rezerwat "Ciechostowice", połączenie ze szlakiem czarnym (70,5) - Majdów, kościół (73,0) - Łazy, droga kamienista (74,5) - cmentarz partyzancki, połączenie ze szlakiem żółtym (77,5) - Pogorzałe PKS,MPK (81,0).
SW-7504-z Starachowice - Łączna, 36 km (szlak im. J. Głowackiego)
Starachowice Zachodnie PKP. Przystanek na linii kolejowej: Skarżysko - Sandomierz - Rozwadów, dworzec PKS. Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura - Zabytkowy Zakład Wielkopiecowy, Muzeum Regionalne PTTK, zabytkowe osiedla przemysłowe, rekreacyjne zbiorniki wodne.(11,0 km) Bronkowice. PKS do Starachowic. (12,0 km) Radkowice. PKS do Starachowic. Zabytkowy drewniany kościół, starodrzew parku podworskigo.(15,0 km) Tarczek. PKS do Starachowic i Kielc. Zabytkowy kościół, przy kościele i w parku podworskim pomniki przyrody. (20,0 km) Bodzentyn. PKS do: Starachowic, Kielc, Skarżyska. Połączenie ze szlakiem niebieskim: Wąchock - Cedzyna. Zabytkowy układ urbanistyczny z dwoma rynkami i częściowo zachowanymi obwarowaniami d. miasta, ruiny zamku biskupów krakowskich, kościół parafialny z cennym wyposażeniem, zagroda świętokrzyska - punkt etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej. (23,0 km) Psary Stara Wieś. PKS do Kielc. (25,0 km). Psary Podlesie. Pomnik w miejscu rozstrzelania mieszkańców. (29,0 km) Bukowa Góra (482m n.p.m.) - najwyższy szczyt pasma Klonowskiego. Początek szlaku żółtego do Barczy. Skałki - pomnik przyrody nieożywionej. (36,0 km) Łączna PKP, przystanek na linii kolejowej: Kielce - Skarżysko Kamienna.
SW-7505-z Bliżyn - Zagnańsk, 24,5 km
Bliżyn PKP, zabytkowy drewniany kościół pw. Św Zofii - pomnik przyrody nieożywionej "Piekło Dalejowskie" (3,7) - pomnik przyrody "Brama Piekielna", nawiązujący do wierzeń ludności o działaniu diabelskich mocy (5,0) - rezerwat "Dalejów", utworzony w 1978 roku dla ochrony drzewostanów charakterystycznych dla Puszczy Świętokrzyskiej, połączenie ze szlakiem czarnym, (7,5) - Świnia Góra, miejsce bitwy stoczonej w dniach 16-19.IX.1944 przez oddziały AL z wojskami hitlerowskimi, (12,0) - Janaszów PKS,MZK (21,5) - Dąb "Bartek" MZK, legendarny, przeszło 1200 - letni dąb, pomnik przyrody ożywionej (22,5) - Zagnańsk PKP, Zespół Szkół Leśnych (24,5).
SW-7502-z Skarżysko Zachodnie - Wykus, 20 km
Skarżysko Zach. PKP - Rejów, ruiny wielkiego pieca z XIX wieku, pomnik Stanisława Staszica, muzeum im. Orła Białego, pomnik Powstańców z 1863 roku, resztki dębu pomnika przyrody (2,0) - Suchedniów Północny PKP (4,5) - Mostki PKS,MKS,BUS, śluza na rzece Żarnówka, zalew (9,5) - Kaczka, leśniczówka (12,5) - polana Wykus w Sieradowickim Parku Krajobrazowym, cmentarz partyzancki, połączenie ze szlakiem niebieskim (20,0).
SW-7501-z Skarżysko Zachodnie PKP - Skarżysko Kamienna PKP, 27 km
Skarżysko Zachodnie PKP - Rejów, pomnik Powstańców z 1863 roku, pozostałości dębu pomnika przyrody (2,0) - Szosa E7, szczyt Baranowskiej Góry, mogiła rozstrzelanych 18.04.1942 r., pomnik w miejscu masowych egzekucji (4,4) - Bór (8,3) - Brzask PKP (8,6) - Brzask, mogiła zbiorowa (12,0) - "Skarbowa Góra", cmentarz partyzancki (19,0) - Pogorzałe (22,5) - Skarżysko Kamienna PKP (27,0).
 Barcza - Bukowa Góra,11 km
Barcza PKS - Góra Barcza, 465 m npm., rezerwat przyrody nieożywionej, odsłonięcie sufitów jako dowód na istnienie wulkanizmu w Górach Świętokrzyskich (3,5) - Klonów, wieś położona w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (8,5) - Góra Bukowa, połączenie ze szlakiem zielonym (11,0).
SW-7508-s Suchedniów PKP - rezerwat "Dalejów", 8 km
Ze Suchedniowa (obok pomnika przyrody, dębu szypułkowego, mogiły W. Wasilewskiego "Oseta" -dowódcy plutonu zgrupowania AK Ponurego) do połączenia ze szlakiem zielonym
SW-7506-s Sołtyków PKP - Mroczków - rezerwat "Ciechostowice", 4 km
Sołtyków PKP - Mroczków, modrzewiowy, jednonawowy kościół pw. Św Rocha (1,5) - Ciechostowice, rezerwat modrzewia, połączenie ze szlakiem niebieskim Kuźniaki - Pogorzałe (4,0)
SW-7510-s Kapliczka Św. Barbary (Barbarka) - Góra Kamień Michniowski, 2 km
Od kapliczki św. Barbary, punkt widokowy na Dolinę Bodzentyńską, Pasmo Klonowskie do rezerwatu przyrody Kamień Michniowski, połączenie ze szlakiem niebieskim (2,0).
SW-7512-c Skarżysko - Kamienna - Wąchock - Starachowice - Kałków, 41 km (Milenijny)
Skarżysko - Kamienna, PTTK - Michałów Stary Młyn, gospodarstwo agroturystyczne - Marcinów - Wąchock PKP, ruiny zabytkowego zespołu przemysłowego z XIX w., pozostałości kanału wodnego, Pałac Schoenberga (w remoncie), ruiny przepustu na rzece Kamiennej, rynek MZK i PKS, zabytkowy zespół klasztorny oo. cystersów - muzeum, miejsca pamięci narodowej związane z Powstaniem Styczniowym 1863r. i udziałem Armii Krajowej w II Wojnie Światowej - Starachowice ul. Bema - Starachowice Zachodnie PKP,PKS, połączenie ze szlakami: czarnym, zielonym i żółtym, Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura - Zabytkowy Zespół Wielkopiecowy, Muzeum Regionalne PTTK, zabytkowe osiedla przemysłowe, rekreacyjne zbiorniki wodne - Starachowice Rynek - Michałów MZK, zabytki techniki związane ze Staropolskim Zagłębiem Przemysłowym - Ruda MZK - Zalew Brodzki - Brody, tama i zabytki techniki związane ze Staropolskim Zagłębiem Przemysłowym - Godów - Kałków, Sanktuarium Maryjne - dom pielgrzyma, Golgota - kaplica męczeństwa narodu Polskiego.
SW-22-cMZ-22-c Cmentarz Partyzancki (Skarbowa Góra) - Radomsko PKP, 272 km - Szlak Partyzancki im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
Skarbowa Góra - Szydłowiec, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych (9,5) - Chlewiska, Muzeum Techniki, kościół (17,0) - Wola Zagrodnia, połączenie ze szlakiem do rezerwatu "Ciechostowice" (20,1) - Skłobska Góra (22,0) - Pomnik Dionizego Czachowskiego (23,1) - Skłoby PKS, wieś spacyfikowana przez hitlerowców w II wojnie światowej (24,4) - Nowinki, pomnik (26,3) - Pomnik "Hubalczyków" (31,9) - Hucisko, most (33,1) - Ruski Bród, kościół (39,0) - rez. "Puszcza u źródeł Radomki" (45,5) - nieistniejąca leśniczówka "Huta", pomnik (46,4) - pomnik "Gwardzistów" (49,6) - Gałki, pomnik (52,4) - Gielniów, rynek (56,7) - Bieliny, kościół (60,3) - Drzewica, rynek (64,0) - Drzewica, zakład (65,4) - Radzice Duże, pomnik (71,9) - Radzice PKP (73,1) - CMK, wiadukt (77,7) - Poświętne PKS (82,5) - Anielin, szaniec (88,1) - Inowłódz (94,7) - Spała PKS, miejscowość letniskowa (101,7) - Tomaszów Mazowiecki, Wilanów (118,2) - Polichno, muzeum (139,6) - Piotrków Trybunalski, Kleszczyny (151,7) - Sulejów PKS, miejscowość letniskowa (169,0) - Przedbórz, rynek (211,0) - Radomsko PKP (272,0)

Opracowane dzięki uprzejmości portalu www.kamienna.info

Monter

Aktualności
Sport
Kronika policyjna
- Reklama -
zyczeniadziensamorzadu.jpg
zyczenia_dzien_samorzAdowca.jpg
dompogrzebowy_out.jpg
Najnowsze artykuły
Zaproszenia
- Reklama -
Dobre Fotki Mariusz Busiek
Ostatnio komentowane
Ostatnio popularne
Na naszym Facebooku
Informacje praktyczne
Redakcja
ul. Paryska 232A/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
+48 663 01 55 99
+48 508 12 72 16
kontakt@skarzysko24.pl
Nota prawna

Wydawca portalu skarzysko24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Logowanie