Paryska 232A | Skarżysko-Kamienna +48 663 01 55 99 kontakt@skarzysko24.pl
Teraz
14°C
|
Jutro
10.37°C | 23.55°C
- Reklama -
Image

Redakcja

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu skarzysko24.pl, każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności (określającej zasady gromadzenia przez Portal danych osobowych dostarczanych przez użytkowników).

Jeśli nie akceptujecie Państwo postanowień Polityki Prywatności, uprzejmie prosimy o niekorzystanie z Portalu i jego poszczególnych funkcji.


Polityka prywatności Portalu skarzysko24.pl

I. Definicje

1. Następujące zwroty użyte w treści Polityki Prywatności należy interpretować zgodnie z niniejszym punktem, chyba że szczegółowe postanowienie stanowi inaczej:
 1. Adres IP - oznacza adres protokołów internetowych, który stanowi informację identyfikującą Użytkownika,
 2. Dane Osobowe - oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, a gromadzone za pośrednictwem Portalu oraz przetwarzane przez Administratora,
 3. Administrator - oznacza Creation Point Mariusz Busiek, ul. Spółdzielcza 17, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 4. Polityka -oznacza niniejszą politykę prywatności Portalu,
 5. Portal, Portal skarzysko24.pl - oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresami www.skarzysko24.pl i www.sko24.pl,
 6. Ustawa - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
 7. Użytkownik - oznacza podmioty odwiedzające oraz korzystające z Portalu , w tym poprzez udostępnianie Portalowi swych Danych Osobowych,
 8. Witryny Zewnętrzne - oznacza strony internetowe, serwisy, witryny i portale, które nie stanowią własności Portalowi.
II. Postanowienia ogólne

1. Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Użytkowników korzystających z Portalu skarzysko24.pl.
2. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Creation Point Mariusz Busiek, ul. Spółdzielcza 17, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Zakres, cel przetwarzania i udostępniania Danych Osobowych 

1. Administrator podejmuje aktywne działania przewidziane przepisami Ustawy, mające na celu ochronę udostępnionych przez Użytkowników swych Danych Osobowych podawanych w trakcie korzystania z Portalu, lub jego poszczególnych funkcjonalności.
2. Użytkownicy Portalu korzystają z niego w sposób anonimowy. Korzystanie z niektórych funkcji Portalu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich Danych Osobowych, co zawsze następuje dobrowolnie. Brak udostępnienia Danych Osobowych przez Użytkownika może wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcji Portalu. W celu uzyskania możliwości publikowania własnych treści na Portalu skarzysko24.pl, wskazane jest zarejestrowanie się Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
3. Korzystanie z Portalu za pośrednictwem urządzeń mobilnych, może wiązać się z pozyskaniem przez Administratora danych identyfikacyjnych takich urządzeń, w szczególności operatora usługi internetowej dostarczanej do urządzenia mobilnego, danych abonenta, danych o lokalizacji.
4. Dane Osobowe udostępniane na potrzeby korzystania z Portalu nie mogą obejmować „danych wrażliwych”, w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.
5. Administrator może wymagać od Użytkownika udostępnienia następujących Danych Osobowych:
 1. imienia i nazwiska;
 2. numeru telefonu;
 3. adresu e-mail.
7. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, jak również usunięcia w całości lub w części udostępnionych Danych Osobowych wysyłając takie żądanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - takie żądanie może wiązać się jednak z ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z Portalu lub jego poszczególnych funkcji.
8. Administrator może odmówić wykonania czynności, o których mowa w ust. 7, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Portalu lub innych przepisów wiążących Użytkownika, w tym przepisów powszechnie obowiązujących, a zachowanie udostępnionych Danych Osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika.
9. W celu udoskonalenia portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników Administrator portalu gromadzi dane, które dotyczą interakcji Użytkownika z Portalem skarzysko24.pl - usługami i treściami. W szczególności gromadzi informację dotyczące:
 1. logowania i urządzenia - logi systemowe i numer IP urządzenia, z którego dokonano połączenia,
 2. danych dotyczących statystyk odsłon, ruchu do i z Portalu skarzysko24.pl;
 3. tagów internetowych, danych o nawigacji lub lokalizacji.
10. Administrator Portalu skarzysko24.pl wykorzystuje dane gromadzone od Użytkownika w wymienionych celach:
 1. informowania Użytkownika o nowych usługach i treściach,
 2. informowania Użytkownika o treściach i usługach Partnerów Administratora,
 3. monitorowania usług i treści, a także wprowadzania ich ulepszeń.
III. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie informacje dotyczące Użytkowników są przechowywane i przetwarzane przez Administratora Portalu skarzysko24.pl w sposób zachowujący wszelkie środki bezpieczeństwa i zachowania poufności, jednocześnie spełniające wymagania polskiego prawa.
2. Dostęp do Danych Osobowych Użytkowników posiadają wyłącznie osoby upoważnione pisemną zgodą. Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Portal skarzysko24.pl wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach udostępni Dane Osobowe Użytkowników innym podmiotom, osobom trzecim bądź instytucjom jednak dzieje się to za zgodą Użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.
4. Portal skarzysko24.pl informuje, że może anonimowo ujawniać statystyki zbiorcze, zestawienia, które dotyczą np. liczby unikalnych Użytkowników portalu. Dane te nie stanowią przy tym Danych Osobowych Użytkowników i nie pozwalają na identyfikacje Użytkownika.

IV. Prawa użytkownika

1. Zarejestrowany Użytkownik udostępniający Dane Osobowe Portalowi skarzysko24.pl ma prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich, czy też ich usuwania. 
2. Użytkownik ma możliwość wyboru, w jakim zakresie chce korzystać z usług dostępnych w portalu i udostępniać swoje Dane Osobowe.
3. Użytkownik korzystający z Portal skarzysko24.pl może zwrócić się do Administratora o usunięcie jego Danych Osobowych w całości bądź w określonej części.
4. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady Regulaminu Portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienie sprawy.

V. Pozyskiwanie i przetwarzanie innych danych

1. Poza dobrowolnie udostępnianymi przez Użytkownika Danymi Osobowymi oraz rejestrowanymi Adresami IP, Administrator za pośrednictwem Portalu zbiera informacje o Użytkownikach wykorzystując pliki „cookies”, tj. pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Portalem.
2. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym „cookies” w związku z korzystaniem z Portalu, oraz uzyskującym do nich dostęp są: Administrator oraz Google Inc.
3. Pliki „cookies” nie służą do identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie powodują zmiany konfiguracji jego urządzeń oraz nie mają żadnego wpływu na działanie tych urządzeń. Pliki „cookies” wykorzystywane mogą być w celu: dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu; podtrzymania sesji logowania w Portalu; indywidualizację Portalu; tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Portalu lub jego poszczególnych funkcji.
4. W Portalu wykorzystywane są pliki „cookies”:
 1. sesyjne, tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Portalu dokonanego w dowolnej formie przez Użytkownika i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania;
 2. Google Analitics (tzw. cookies www.google.com/analytics), które służą tworzeniu statystyk Portalu.
5. Każda przeglądarka internetowa zawiera opcję wyłączenia plików „cookies” dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych. Celem uzyskania informacji o sposobie wyłączenia plików „cookies”, należy zwrócić się o przedmiotową informację do producenta stosowanej przeglądarki.
6. Pozostawanie w Portalu bez dokonania wyłączenia plików „cookies” wiąże się z wyrażeniem zgody na pobieranie plików „cookies”. Szczegółowe informacje o „cookies” uzyskać można w sekcji "Pomoc" używanej przeglądarki internetowej.

VI. Postanowienia końcowe

1. Portal skarzysko24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Portalu.
2. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności Użytkownicy powinni wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Skarzysko24.pl jest najnowocześniejszym i najpopularniejszym regionalnym medium informacyjnym w powiecie skarżyskim.

Czytelnicy naszego portalu mogą wybierać spośród wielu działów tematycznych i podserwisów zawierających przydatne informacje, mogą również brać udział w dyskusjach na naszym forum i wyrażać swoje opinie w komentarzach do publikowanych u nas artykułów. Portal skarzysko24.pl w ciągu kilku lat działalności stał się ulubionym miejscem spotkań w internecie dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i powiatu skarżyskiego, a tym samym może być dla Państwa potężnym i skutecznym narzędziem marketingowym.

Dlaczego warto reklamować się w Internecie?

Dużą zaletą reklamy w Internecie w porównaniu z innymi mediami (prasa, telewizja, radio) jest jej interaktywność. Za pomocą jednego kliknięcia możemy przenieść się na stronę reklamodawcy i uzyskać więcej informacji na temat reklamowanego produktu czy usługi. Dodatkowo internet dostarcza nam informacji, ile osób widziało naszą reklamę oraz ile osób się nią zainteresowało np. poprzez kliknięcie w baner reklamowy lub obejrzało film w tv internetowej. Reklama w internecie to również reklama z najniższym jednostkowym kosztem dotarcia z przekazem reklamowym do potencjalnego klienta (często poniżej... 1 grosza/os.).

Dlaczego warto reklamować się w skarzysko24.pl?

Od ponad 12 lat informujemy o najważniejszych wydarzeniach w Skarżysku-Kamiennej i powiecie skarżyskim. Nasi reporterzy obecni są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego i ważnego dla mieszkańców miasta i powiatu. Naszym znakiem rozpoznawczym jest szybkość i rzetelność przekazu, zazwyczaj to właśnie my - jako pierwsi - informujemy naszych czytelników i widzów o tym, co wydarzyło się w ich najbliższej okolicy. Jesteśmy również najczęściej aktualizowanym medium informacyjnym w powiecie skarżyskim.

Szybkość informacji i częstotliwość aktualizacji serwisu przekłada się na liczbę czytelników i widzów odwiedzających nasze strony  (kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie), a co za tym idzie - przekłada się również na oglądalność reklam i skuteczność kampanii reklamowych prowadzonych w naszych serwisów. Co ważne - nie zawyżamy liczby czytelników tylko po to, aby przyciągnąć do siebie reklamodawców - możemy pochwalić się wiarygodnymi statystykami oglądalności prowadzonymi przez niezależnego operatora zewnętrznego.

Jak wyglądają ceny reklam w skarzysko24.pl?

Uzależnione są od miejsca położenia banera reklamowego na naszej stronie i jego wielkości, lub pozycji i rozmiaru filmu w tv internetowej.. Im nośniki reklamowe są położone wyżej - tym cena za emisję jest wyższa. Ceny reklam zależą również od długości emisji. Realizujemy kampanie tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne itd...

Doceniamy naszych stałych klientów - już przy emisji reklamy trwającej pow. 1 miesiąca naliczamy atrakcyjne rabaty cenowe. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, staramy się dopasowywać naszą ofertę do potrzeb reklamodawcy.

Czy istnieje możliwość reklamy w mediach społecznościowych?


Naszym klientom oferujemy również możliwość zamieszczenia reklamy ich firmy lub filmu promocyjnego na naszym profilu w portalu społecznościowym w portalu Facebook (aktualnie posiadamy ponad 16 tys. fanów).

A może artykuł sponsorowany?

W naszym portalu istnieje możliwość emisji artykułów sponsorowanych (płatnych) za którego przygotowanie i publikację płaci Klient. Artykuł sponsorowany może być reklamą firmy, przedstawieniem oferty firmy, informacją o faktach i wydarzeniach związanych z firmą, lub miejscem gdzie umieszczamy link pozycjonujący.

Zachęcamy zatem do skorzystania z naszej oferty reklamy internetowej. Aby skorzystać z naszych usług prosimy o zapoznanie się z publikowaną poniżej mapą reklam portalu skarzysko24.pl, wybór odpowiadającego Państwo modułu i o kontakt z naszą redakcją:


Portal skarzysko24.pl
ul. Paryska 232A/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 663 01 55 99

MAPA REKLAM PORTALU SKARZYSKO24.PL

 


Poza zaproponowanymi pozycjami modułów istnieje możliwość indywidualnego ustalania szczegółów emisji  (format, położenie, okres) w zależności od Państwa potrzeb.
Editor's Choice
 
Jeśli byłeś świadkiem ważnego zdarzenia - napisz SMS-a, zrób film lub zdjęcia komórką i wyślij nam informację pod numer 663 01 55 99 . Jeśli chcesz napisać więcej, prześlij nam artykuł via. mail. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej Twoja wiadomość ukaże się w naszym serwisie.

Nie zastanawiaj się, czy to dostatecznie doniosłe wydarzenie, by je zgłosić; czy nadaje się do publikacji czy nie. Zaryzykuj! Jeśli sytuacja, w której się znalazłeś jest choć trochę niecodzienna - rób zdjęcie i wysyłaj!


Nie obiecujemy, że wykorzystamy każdą Twoją informację i opublikujemy każde zdjęcie. Ale jest szansa, że dzięki Tobie mieszkańcy naszego miasta dowiedzą się czegoś istotnego, a Ty będziesz pierwszym, który o tym poinformuje.

Nic nie szkodzi, że nie jesteś zawodowym dziennikarzem. Liczą się fakty. Ważne, byś wiedział: kto, co, gdzie, kiedy i - jeśli uda Ci się to ustalić - dlaczego.

Wrzucając informacje lub zdjęcia via. e-mail, wpisz w nim numer swojego telefonu. Dzięki temu - w razie potrzeby - będziemy mogli szybko się z Tobą skontaktować i omówić szczegóły czy wyjaśnić wątpliwości.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub w wiadomości prywatnej na naszym profilu Facebook (https://www.facebook.com/skarzysko24/)

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować - pisz do nas - czekamy!

Pamiętaj, że e-mail powinien zawierać :
- Zdarzenie - czyli co i gdzie - czyli krótko zwięźle i na temat
- Opis tego co co się stało
- Koniecznie podaj miejsce i czas (np: piątek, godz 17:00, Kamienna, Towarowa/1go Maja )
- Jeśli masz zdjęcia - dołącz je do maila
- Podaj dane kontaktowe (do wiadomości redakcji)


Poinformuj nas - via sms lub mms!

Jesteś świadkiem ważnego zdarzenia? Wiesz coś, o czym powinni dowiedzieć się wszyscy? Wyślij informację SMS-em lub zdjęcie MMS-em na numer 663 01 55 99.  Zapisz ten numer w komórce - nigdy nie wiadomo, kiedy będzie Ci potrzebny.

Co powinien zawierać SMS?

- Pamiętaj: napisz, co się wydarzyło, gdzie i kiedy. Przykładowa treść: ”Kamienna, 15.09. Na rogu Towarowej i 1go Maja wypadek.3 osoby ranne.”
- Jeśli chcesz, abyśmy opublikowali Twoje imię i nazwisko lub nick - podaj je na końcu SMS-a.
- Jeśli wiesz, że Twoją informację podały już inne media, nie musisz jej wysyłać - na pewno już ją znamy.


Co powinien zawierać MMS ?

- Zrób zdjęcie komórką i dodaj je do MMS-a.
- Dopisz niezbędne informacje o tym, co się wydarzyło, kiedy i gdzie.
- Przykładowa treść MMS może wyglądać tak:
”Kamienna, 15.09. Na rogu Towarowej i 1go Maja wypadek.3 osoby ranne.”
- Jeśli chcesz, byśmy podpisali Cię pod informacją, dodaj na końcu swoje imię i nazwisko lub nick.

Możesz również wysłać nam prywatną wiadomość na naszym profilu Facebook
(https://www.facebook.com/skarzysko24/)

Wysyłając informację i zdjęcia do ialert24 zgadzasz się wykorzystanie ich w serwisie skarzysko24.pl i u partnerów serwisu.

Współtwórz z nami nasz portal!

Mariusz BUSIEK

Redaktor Naczelny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 663 01 55 99
Sample image
Zbigniew BIBER
Redaktor

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 508 12 72 16
 
Adres redakcji:
 
Portal skarzysko24.pl
ul. Paryska 232A/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: + 48 663 01 55 99
adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wydawca:
 
Creation Point
ul. Paryska 232A/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
 tel.: + 48 663 01 55 99
 
Osoby wymienione w powyższym zestawieniu są członkami redakcji skarzysko24.pl i są uprawnione do reprezentowania tego medium. Członkowie redakcji w trakcie wykonywania zadań na rzecz portalu posługują się imiennymi legitymacjami prasowymi.

Korzystanie serwisów skarzysko24.pl i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach Korzystania z Serwisu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 
Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania. Creation Point nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam i ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny. Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony.
 
 
ZASADY KORZYSTANIA SERWISU SKARZYSKO24.PL
 
Redakcja skarzysko24.pl dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było intuicyjnie proste i wygodne. Spodziewamy się jednak, że możesz mieć do nas kilka pytań. Poniżej znajdziesz informacje, które mogą być dla Ciebie przydatne. Jeżeli nie znajdziesz w nich poszukiwanych odpowiedzi, skorzystaj z kontaktu z nami aby zadać pytanie. 
Warunki użytkowania
 
Korzystając z serwisu skarzysko24.pl wyrażasz tym samym akceptację postanowień zawartych na tej stronie. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o przerwanie korzystania z skarzysko24.pl. 
 
Zawartość skarzysko24.pl nie może być wykorzystywana w żaden sposób, który naruszałby prawa innych osób lub miałby na celu rozpowszechnianie fałszywych, obraźliwych, gorszących, deprawujących lub zakazanych treści, zniesławianie kogokolwiek, zachęcanie do nietolerancji, nienawiści, agresji lub zachowań niezgodnych z prawem. 
 
Redakcja skarzysko24.pl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki, straty bądź uszkodzenia wynikające z decyzji lub działań podejmowanych w oparciu o informacje zawarte w serwisie skrzysko24.pl albo wynikające z innego użycia serwisu skrzysko24.pl. 
 
Redakcja skarzysko24.pl może dokonywać zmian w zawartych tu postanowieniach, których zmieniona treść będzie publikowana na stronach pomocy serwisu skarzysko24.pl. 
Prawo autorskie i prawo prasowe
 
Zawartość serwisu skarzysko24.pl, obejmująca tekst, obrazy i materiały multimedialne, jak również nazwy i znaki graficzne skarzysko24.pl oraz innych podmiotów są chronione prawami autorskimi oraz innymi przepisami prawnymi. 
 
Pisemna zgoda redakcji skarzysko24.pl jest niezbędna aby w celach innych niż osobiste i niekomercyjne kopiować, zmieniać lub adaptować zawartość skarzysko24.pl, tworzyć dzieła pochodne w oparciu o zawartość skarzysko24.pl bądź w jakikolwiek sposób w całości albo w części transmitować lub rozpowszechniać oryginalną lub zmienioną zawartość skarzysko24.pl, przy zachowaniu przepisów prawa autorskiego i prawa prasowego. 
 
Część zawartości serwisu skarzysko24.pl może być chroniona prawami autorskimi innych osób i podmiotów. 
 
Wysyłając za pomocą formularza swoje opinie w formie tekstu wyrażasz tym samym zgodę dla redakcji skarzysko24.pl na nieodpłatną publikację i dalsze wykorzystanie tego tekstu w formie oryginalnej lub zmienionej bez podawania autora. 
 
Redakcja skarzysko24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zgodnych z prawem reklam i ogłoszeń. 
Twoje opinie na portalu skarzysko24.pl
 
Zachęcamy Cię do wyrażania swoich opinii i poglądów w serwisie skarzysko24.pl. Poniżej interesujących wiadomości i artykułów znajdziesz formularz pozwalający wyrazić Ci własną opinię na tematy w nich poruszane. Możesz w ten sposób wziąć udział w publicznej dyskusji. 
 
>Aby uchronić Cię przed złośliwymi użytkownikami, którzy mogliby podawać się za Ciebie podpisując własne wypowiedzi Twoim pseudonimem, wymagana jest rejestracja. 
 
Redakcja skarzysko24.pl dba o poszanowanie godności innych osób. Aby zapobiec nadużyciom wraz z treścią opinii i wiadomości przesyłanych za pomocą formularzy zapisywany jest adres internetowy (adres IP) komputera, z którego wysyłasz tę treść. Adres IP nie jest publikowany w serwisie skarzysko24.pl razem z Twoją opinią. Adres ten ma postać liczbową i po podjęciu dodatkowych kroków prawnych pozwala na ustalenie Twojej tożsamości i dokładnej lokalizacji. 
 
Redakcja będzie usuwać opinie naruszające prawa innych osób, zawierające fałszywe, obraźliwe, gorszące, deprawujące lub zakazane treści, zniesławiające kogokolwiek, zachęcające do nietolerancji, nienawiści, agresji lub zachowań niezgodnych z prawem. Opinie tego typu będą usuwane niezwłocznie po ich zauważeniu. 
Prywatność i ochrona tożsamości
 
>Serwis skarzysko24.pl umieszcza na Twoim komputerze dane (cookies) pozwalające na śledzenie Twojej aktywności podczas przeglądania zawartości serwisu oraz umożliwiające korzystanie z wielu zaawansowanych funkcji portalu. Serwis skarzysko24.pl nie używa sygnalizatorów WWW (web beacons). 
 
Redakcja skarzysko24.pl nie gromadzi żadnych danych będących danymi osobowymi użytkowników. Jeżeli w formularzach kontaktu z redakcją lub wyrażania opinii podasz jakiekolwiek dane osobowe, swoje lub innego człowieka, dane te zostaną zignorowane i usunięte. Siłą rzeczy nie przetwarzamy danych osobowych ani nie udostępniamy ich innym podmiotom. 
 
Zawartość formularzy dostępnych w serwisie skarzysko24.pl jest przesyłana między Twoim komputerem a komputerem odległym za pośrednictwem zwykłego, nieszyfrowanego połączenia. Pamiętaj, aby nigdy nie wpisywać w formularzach swoich danych osobowych ani innych poufnych informacji.

patronatmedialny


Wszystkich organizatorów imprez, menagerów i producentów zapraszamy do promowania swoich przedsięwzięć i wszelakiego rodzaju akcji za pomocą  portalu skarzysko24.pl

Portal skarzysko24.pl, wypełniając misję mającą na celu wsparcie szeroko rozumianych działań społeczno-informacyjnych oraz wspieranie inicjatyw, proponuje promocję wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na zasadzie patronatu medialnego. Jest to bardzo efektywna forma promowania różnego rodzaju imprez skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Jesteśmy największym portalem w mieście, który przez ostatnie pięć lat działalności zyskał stałe grono czytleników, które z miesiąca na miesiąc stale się powiększa.

Wiele miejsca poświęcamy sprawom mieszkańców, ich problemom i ich życiu, jest to miejsce prezentowania ich pasji, zainteresowań i działalności.

Skarzysko24.pl to witryna, która doskonale nadaje się do promocji koncertów, wydarzeń kulturalnych, i sportowych, imprez masowych oraz niszowych. Mówiąc o promocji mamy na myśli:

- Publikację informacji o imprezie w zaproszeniach widoczynych w naszym portalu (lewa strona)

- Umieszczenie na stronie głównej w dziale ,,Pod naszym patronatem" plakatu zapowiadającego imprezę

- Umieszczenie utworów promocyjnych (w przypadku zespołów), publikacji fragmentów utworów (pisarze, poeci), notek biograficznych oraz innych informacji dostarczonych przez organizatora

- Zorganizowanie konkursu biletowego dla użytkowników portalu skarzysko24.pl (jeśli organizator przewiduje imprezę biletowaną)

- Zamieszczenia zapowiedzi w formie audio lub video


UWAGA: Część z powyższych opcji jest możliwa po indywidualnych negocjacjach i przy zaangażowaniu organizatora (dostarczeniu materiałów promocyjnych). Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani promowaniem swojej imprezy/wydarzenia z pomocą skarzysko24.pl - prosimy o kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Co zrobić, aby uzyskać patronat medialny skarzysko24.pl?

Warunkiem podstawowym objęcia patronatem medialnym zgłaszanej imprezy jest umieszczenie na materiałach promocyjnych loga portalu skarzysko24.pl.

Kolejnym krokiem jest dostarczenie plakatu (format JPG) oraz podstawowych informacji o organizowanym przedsięwzięciu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe warunki (np. dodatkowe buttony, informacja audio/video, konkursy) ustalane są indywidualnie.


Regulamin przyznawania patronatów nad imprezami:

1. Organizator zobowiązany jest do przedstawienia planu promocji imprezy oraz pozostałych patronów medialnych.

2. Konieczne do otrzymania patronatu jest umieszczenia loga skarzysko24.pl na wszystkich materiałach promocyjnych, w tym szczególnie na plakatach i ulotkach. Logotyp można pobrać poniżej lub zgłaszając się po niego pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Organizator zobowiązuje się do udzielenia dwóch akredytacji na imprezę wskazanym przez redakcję osobom w celu wykonania fotorelacji lub rozmowy z artystami.

4. Organizator godząc się na patronat medialny na prośbę redakcji zobowiązuje się do udostępnienia 3 wejściówek/biletów na organizowane przez siebie wydarzenie celem przeprowadzenia konkursu i rozdania wejściówek/biletów użytkownikom skarzysko24.pl.

5. Portal skarzysko24.pl może odmówić objęcia patronatu medialnego nad imprezą bez podania przyczyny.

6. Portal skarzysko24.pl zastrzega sobie prawo do powieszenia baneru na imprezie.

7. W wyniku naruszenia któregoś z punktu niniejszego regulaminu przez organizatora, portal skarzysko24.pl zastrzega sobie prawo do wycofania się z promocji imprezy.Logotypy skarzysko24.pl
logo_Skarzysko24

jpgpngcdrai


Strona 1 z 2

Aktualności
Sport
Kronika policyjna
- Reklama -
zyczeniadziensamorzadu.jpg
zyczenia_dzien_samorzAdowca.jpg
dompogrzebowy_out.jpg
Najnowsze artykuły
Zaproszenia
- Reklama -
Dobre Fotki Mariusz Busiek
Ostatnio komentowane
Ostatnio popularne
Na naszym Facebooku
Informacje praktyczne
Redakcja
ul. Paryska 232A/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
+48 663 01 55 99
+48 508 12 72 16
kontakt@skarzysko24.pl
Nota prawna

Wydawca portalu skarzysko24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Logowanie