Autor:
MB
Opublikowano: 25 Kwi 2022
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
INFORMUJĘ, IŻ 28 KWIETNIA 2022 ROKU O GODZ. 11.00
ODBĘDZIE SIĘ XLIII W KADENCJI
SESJA RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

SESJA ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE ZDALNYM

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim:
1) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w 2021 roku,
2) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w 2021 roku,
3) informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w 2021 roku,
4) informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii z działalności placówki w 2021 roku.
8. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli” za 2021 rok.
9. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.