25.10.2020 Ostatnia aktualizacja 14:16, 24.10.2020

Konkurs na stanowisko dyrektora w SP nr 9

Autor:
Mariusz Busiek
Opublikowano: 16 Lip 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Komunikaty
Zarząd Stowarzyszenia Nasze Pogorzałe ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1,2,6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017 r. poz.1597 z późn. zm.).

Chętni proszeni są o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie w osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Warszawskiej 54 w godzinach 8.00 - 15.00 w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej" do dnia 31 lipca 2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 609 770 619.

Oferta powinna zawierać :

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej
2. cv z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2:
świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia ,
4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
5. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480) , lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia , studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.) ,
10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. I i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 306
ze zm . ) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
11. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela ,
12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j. t. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 85 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 

 

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Błażej Miller zapewnił zwycięstwo Granatowi w…

Opublikowano: 24.10.2020 16:16

Komentarzy: 0

Ulice Dzielna i Hubala do przebudowy

Opublikowano: 22.10.2020 14:48

Komentarzy: 6

Blisko 28 tysięcy maseczek trafi do powiatowy…

Opublikowano: 22.10.2020 10:33

Komentarzy: 1

Zakupy w czasie Black Friday - co wiedzieć?

Opublikowano: 22.10.2020 08:38

Komentarzy: 0

Nad zalew Rejów wróci zakaz używania motorówe…

Opublikowano: 21.10.2020 21:13

Komentarzy: 9

Pewne zwycięstwo Granatu z Victorią Mniów w O…

Opublikowano: 20.10.2020 21:23

Komentarzy: 0

Gmina Skarżysko Kościelne pozyskała z rezerwy…

Opublikowano: 20.10.2020 12:21

Komentarzy: 17

Promocje bankowe realnym sposobem na zysk?

Opublikowano: 20.10.2020 10:19

Komentarzy: 0

Nauka zdalna w trzech skarżyskich podstawówka…

Opublikowano: 19.10.2020 10:34

Komentarzy: 4

Golf w rowie. Finał przejażdżki po narkotykac…

Opublikowano: 19.10.2020 09:50

Komentarzy: 2

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne