Autor:
informacja: I LO
Opublikowano: 12 Maj 2022
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W poniedziałek 9 maja 2022 r. w I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja poświęcona promowaniu dwujęzyczności w szkołach, zorganizowana we współpracy z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tematem konferencji było wskazanie, czym jest dwujęzyczność i w jaki sposób należy kształcić młodych ludzi, aby posługując się sprawnie językami obcymi potrafili odnaleźć się we współczesnym świecie i rozwijali swoje kompetencje międzykulturowe.

Na zaproszenie p. dyrektor Martyny Maćkowiak odpowiedzieli przedstawiciele władz miasta i powiatu, edukatorzy ŚCDN oraz dyrektorzy i nauczyciele skarżyskich szkół podstawowych i przedszkoli. O zaletach nauczania dwujęzycznego wypowiadali się wszyscy przedstawiciele instytucji oświatowych – p. Katarzyna Bilska z ramienia Starostwa Powiatowego, wiceprezydent miasta p. Krzysztof Myszka oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli p. Jacek Wołowiec. Pani Izabella Krzak-Borkowska, przedstawicielka ŚCDN zajmująca się szkoleniami dotyczącymi możliwości wdrażania rozwiązań dwujęzycznych w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Szkolnych Inkubatorów Dwujęzyczności wygłosiła prelekcję dotyczącą wprowadzenia klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych i średnich oraz innowacji językowych w przedszkolach.

Pan Robert Wójcik - dyrektor SP nr 4 w Skarżysku-Kamiennej omówił od strony praktycznej swoje doświadczenia związane z wprowadzeniem innowacji dwujęzycznej w skarżyskiej szkole podstawowej. Na koniec dyrektor I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej p. Martyna Maćkowiak wyjaśniła, na czym polega wprowadzenie dwujęzyczności w klasach licealnych. Umiejętność porozumiewania się w obcym języku to jedna z kluczowych sprawności rozwijanych w szkole i bardzo przydatnych we współczesnym świecie, dlatego też mając na uwadze potrzeby uczniów i ich zainteresowania lingwistyczne w popularnym „Erblu" obecnie funkcjonuje klasa dwujęzyczna humanistyczno-prawna, a w przyszłym roku szkolnym planowane jest otworzenie jeszcze dwóch oddziałów - klasy dwujęzycznej biologicznej z językiem angielskim i geograficzno-ekonomicznej z językiem niemieckim.

Konferencja „Dwujęzyczność przyszłością edukacji" stanowi odpowiedź na wyzwania nowoczesnej edukacji. Warto zauważyć, że dwujęzyczność w szkole polega na częściowym użyciu języka obcego w realizacji wybranych przedmiotów szkolnych, co nie powinno sprawić trudności żadnemu uczniowi, bowiem dla wielu język angielski powoli staje się drugim językiem, którym posługuje się chociażby w Internecie czy kontaktach z rówieśnikami z innych krajów. Uczeń, który uczęszcza do klasy dwujęzycznej ma większy kontakt z językiem obcym, a przez to lepiej poradzi sobie na rynku pracy i przygotuje sie do dalszej edukacji także poza granicami kraju. Wprowadzanie dwujęzyczności w szkole to przyszłość edukacji, przynosi wymierne korzyści placówce, zwiększa jej prestiż i konkurencyjność, przed uczniami otwiera lepsze perspektywy zawodowe i życiowe, dlatego właśnie skarżyskie szkoły powinny otwierać się na idee nauczania dwujęzycznego.

W poniedziałek 16 maja 2022r.  na godzinę 17  I LO im. J. Słowackiego zaprasza rodziców zainteresowanych tematem dwujęzyczności.