Autor:
MB, inf. pras UM (Wiz: UM, Arch. P. Andrzejewski)
Opublikowano: 10 Maj 2022
Oceń:
3 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Kawiarnia, restauracje, cukiernia, winiarnia, przestrzeń usługowa i biurowa, a wszystko to uzupełnione miejscem do rekreacji, zielenią miejską, drogami dojazdowymi i miejscami parkingowymi – taką koncepcję zagospodarowania terenu po zlikwidowanym Targowisku "Manhattan" przedstawiły dzisiaj władze Skarżyska-Kamiennej. Realizacja założeń zawartych w przedstawionej koncepcji zagospodarowania to jednak pieśń przyszłości - Gmina jest bowiem właścicielem 55% terenu, który obejmują przedstawione plany...

Targowisko „Manhattan” wraz z końcem 2021 roku przeszło do historii. Po zamknięciu targowiska informowano, że miasto przedstawi wkrótce porpozycję ponownego zagospodarowania tego terenu - w założeniu teren ten miałby stać się miejscem spotkań, odpoczynku i rekreacji mieszkańców miasta i odwiedzających nasze miasto.

Dzisiaj oficjalnie zaprezentowano wizualizacje, przedstawiające zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Niepodległości, Sokolą, Tysiąclecia i Leśną. – Chcemy tchnąć nowe życie w ten zdegradowany teren centrum naszego miasta. Przedstawiamy Państwu naszą propozycję, która zakłada stworzenie kameralnej zieleni miejskiej z miejscami do wypoczynku, liczne kawiarenki z ogródkami, plac z fontanną oraz dwa okazałe budynki. W pierwszym z nich może zostać umiejscowiona nowoczesna przestrzeń szkoleniowa, restauracyjna, usługowa i biurowa, drugi to budynek wielofunkcyjny służący szeroko pojętej rekreacji i rozrywce, w którym znajdzie się miejsce np. na zespół fitness czy odnowę biologiczną – poinformował prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig.
 
Należy dodać, że gmina jest właścicielem tylko ok. 55% terenu (0,9484 ha). Pozostałe tereny należą do: osób fizycznych (0,4089 ha), Skarbu Państwa (0,1531 ha), są współwłasnością gminy i osób fizycznych (0,1168 ha); znajduje się tam również obszar objęty postępowaniem zwrotowym, procedura trwa (0,0481 ha).

Koncepcja wpisuje się w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zakłada w tym miejscu zabudowę usługową. (...) Wraz z opracowaniem koncepcji analizowaliśmy też możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia. Opcji jest kilka, od przedsięwzięcia finansowanego w 100 procentach przez gminę, poprzez przeprowadzenie procedury partnerstwa publiczno-prywatnego, po sprzedaż terenu, by inwestycję mogli przeprowadzić prywatni inwestorzy. (...) Należy dodać, że gmina jest właścicielem tylko części terenu. Uregulowanie stanów prawnych to długotrwała procedura i będzie wymagała czasu, ale wytyczamy ścieżkę, w którym kierunku chcemy iść. Chcemy, by ten teren nabrał nowego kształtu w ciągu najbliższych pięciu, sześciu lat –  dodał Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej.

Opracowana koncepcja zagospodarowania Placu CENTRUM zakłada:
Wizualizacje KONCEPCJI zagospodarowania Placu Centrum: