Autor:
Z.B, Foto:Zbyszek Biber
Opublikowano: 09 Maj 2022
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

Powiat skarżyski pozyskał w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju" dofinansowanie w wysokości 240 tys. zł na realizację zadania pn. ,,Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku wraz z melioracją terenu". W poniedziałek, 9 maja, przy mogile na Brzasku odbyło się spotkanie władz powiatu,  posła Krzysztofa Lipca oraz przedstawicieli: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu i Rady Powiatu Skarżyskiego, podczas którego informację o pozyskanych środkach wraz z podziękowaniami za wsparcie przekazał starosta skarżyski Artur Berus.

W spotkaniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, przewodniczący Andrzej Pruś, radny sejmiku Marcin Piętak, sekretarz województwa Mariusz Bodo, przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Skarżyskiego – starosta Artur Berus, członkowie zarządu – Katarzyna Bilska, Tadeusz Bałchanowski, radny Grzegorz Małkus oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej - sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz i kierownik Referatu Promocji Beata Wojciechowska.      

Uczestnicy spotkania oddali hołd  pomordowanym zapalając znicz pamięci.  Później odbyła się konferencja prasowa.   

- Miło mi poinformować, że powiat skarżyski pozyskał z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawie ćwierć miliona złotych na modernizację infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku. Pragnę  dodać, że w tej kadencji podjęliśmy już szereg działań aby to miejsce wyglądało godnie. Uregulowaliśmy stan prawny tego miejsca, jest to dzisiaj własność powiatu. W poprzednich latach przeprowadziliśmy piaskowanie pomnika, wykonaliśmy drewnianą altanę na msze polowe, przygotowana została ścieżka edukacyjna. Dzisiaj wchodzimy w nowy etap, w nowy projekt. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi za zaangażowanie. Dziękuje także pracownikom mojego urzędu, w pozyskanie tych środków – mówił podczas spotkania starosta skarżyski  Artur Berus.   
     
- Jesteśmy w miejscu szczególnym, w miejscu pamięci narodowej, gdzie dokonano w w1940 roku masowej egzekucji na polskich patriotach. To była największa egzekucja dokonana przez Niemców w czasie II wojny światowej na świętokrzyskiej ziemi. Dzisiaj pragnę wyrazić ogromną wdzięczność powiatowi skarżyskiemu za to, że nad tym miejscem roztoczył opiekę – mówił Krzysztof Lipiec.

- Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony bardzo dobry projekt, mocą którego powiat skarżyski otrzymał finansowe wsparcie. Powiat skarżyski w tym ważnym programie należy do największych beneficjentów w województwie świętokrzyskim jak również w kraju. Serdecznie dziękuje za przygotowanie dobrego projektu, który otrzymał tak znaczące wsparcie. To miejsce, które wymaga szczególnej opieki zostanie zmodernizowane tak, aby stąd szedł bardzo wyraźny sygnał, że władze dbają o miejsca pamięci narodowej. Zostanie tutaj przygotowana odpowiednia infrastruktura, która będzie służyła również tym, którzy to miejsce nawiedzają –zaznaczał poseł Lipiec.

Koszt projektu szacowany jest na kwotę 500 tys. zł. Połowę stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powiat w swoim budżecie zabezpieczył kwotę 60 tys. zł.

Będziemy jeszcze chcieli zabezpieczyć kwotę 200 tys. zł szukając dodatkowo partnerów. W tym celu podejmujemy już konkretne działania. Mamy nadzieję, że ta kwota 500 tys. obejmie wszystkie prace przez nas planowane – mówiła Katarzyna Bilska, członek Zarządu Powiatu.


O wsparciu tej inicjatywy mówił Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego.

Warto takie inicjatywy wspierać i myślę, że tu wspólnie z radnymi Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego będziemy się pochylać nad możliwościami wsparcia w tym zakresie, bo ziemia świętokrzyska na to zasługuje – mówił Andrzej Pruś

Jak zaznaczał poseł Krzysztof Lipiec, w województwie świętokrzyskim, cztery instytucje dostały dotacje z  programu ministerstwa.  Najwięcej otrzymał powiat skarżyski, pieniądze trafiły także do parafii Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie na kwaterę wojenną na cmentarzu parafialnym. Gmina Sędziszów otrzymała fundusze na cmentarz wojenny w Tarnawie, a parafia katedralna w Sandomierzu na cmentarz wojenny, znajdujący się przy nekropolii katedralnej. 

Projekt zakłada: 

  • uregulowanie stanu melioracji terenu, wymianę ogrodzenia oraz bramy wejściowej,
  • poprawę wyprofilowania nasypów wraz z obsiewem trawy, demontaż starej kostki brukowej i ułożenie nowej nawierzchni granitowej wraz wymianą schodów przed pomnikiem oraz montażem poręczy zabezpieczających,
  • wykonanie nowej tablicy informacyjnej,
  • wykonanie oświetlenia LED,
  • wymiana masztu,
  • wykonanie nasadzeń drzew (jodły) wzdłuż ogrodzenia z tyłu mogiły,
  • doposażenie miejsca o nowe ławki.
Realizacja zadania pn. „Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku wraz z melioracją terenu” planowana jest w roku 2022.