09.12.2021 Ostatnia aktualizacja 21:15, 08.12.2021

Budżety JST 2022: Skarżysko-Kamienna

Autor:
MB
Opublikowano: 20 Lis 2021
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Trwa gorący okres przygotowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W najbliższym czasie rozpatrzeniem odpowiednich projektów uchwał ws. budżetów JST zajmą się m.in.: Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej i Rada Powiatu Skarżyskiego. Jak co roku przyglądamy się głównym założeniom projektów uchwał budżetowych JST, dziś przybliżamy główne założenia projektu budżetu gminy Skarżysko-Kamienna na 2022 rok (a także zapisane w nim zadania inwestycyjne).

Projekt budżetu gminy na 2022 rok przygotowany przez organ wykonawczy - Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna - zostanie poddany pod głosowanie Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na jednej z najbliższych sesji, stając rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych, a wreszcie funduszy celowych jednostek samorządu terytorialnego. 

BUDŻET GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA 2022
(projekt)
DOCHODY
193.494.747,34 PLN
 - bieżące    
172.322.747,34 PLN
- majątkowe 
21.172.000,00 PLN
 
WYDATKI
224.694.440,91 PLN
- bieżące    
175.206.735,91 PLN
- majątkowe 
49.487.705,00 PLN
 
Deficyt budżetowy 
31.199.693,57 PLN
Sfinansowanie deficytu:
 
- emisja obligacji komunalnych 20.500.000,00 PLN
- niewykorzystane śr. pieniężne 3.474.124,57 PLN
- wolne środki  7.225.569,00 PLN
   
Limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu, w tym:
10.000.000,00 PLN 
- kredyt odnawialny    
10.000.000,00 PLN 
   
Limity zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym: 20.500.000,00 PLN
- papiery wartościowe - obligacje komunalne 20.500.000,00 PLN
 
Zadłużenie Gminy Skarżysko-Kamienna na koniec 2022 roku ma wynieść aż 150 435 500,00 PLN*, a wydatki na obsługę długu gminy w 2022 roku wyniosą 3 359 072,28 PLN.

Wydatki na przeds. WIELOLETNIE - kwoty do poniesienia w roku 2022 r.
:
 • Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego (wydatek bieżący) 87 272,28
 • Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego (wydatek majątkowy) 1 045 000,00
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn."Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" 1 800 000,00
 • Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej 11 500 000,00
 • Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej 1 000 000,00
 • Budowa ul, Leśnej w Skarzysku-Kamiennej  60 000,00
 • Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyzowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna 600 000,00 
 • Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyzowaniu drogi gminnej ul. Zielnej Nr drogi: 303179 T z drogą gminną ul. Kossaka Nr drogi: 303057 T w miejscowości Skarżysko-Kamienna 120 000,00
 • Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 303063 w W. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej 75 000,00
 • Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303172 w ul. Norwida w Skarżysku Kamiennej 150 000,00
 • Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku-Kamiennej 173 000,00
 • Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303179 w ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej 67 000,00
 • Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego 60 000,00
 • Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki 5 050 000,00
 • Rozbudowa W. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej 5 000 000,00
 • Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej 2 200 000,00
 • Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 100 000,00
 • Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa 2 000 000,00
 • Modernizacja budynku Urzędu Miasta 5 790 000,00
 • Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu 200 000,00
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej 4 812 705,00
 • Budowa oświetlenia ul. Książęca 40 000,00
 • Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej 1 200 000,00
 • Przebudowa stadionu Granat w Skarzysku-Kamiennej 180 000,00
 • Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II- teromodemizacja budynków uzyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej 2 650 000,00 
Zadania inwestycyjne JEDNOROCZNE:
 • Budowa ul. Równoległej 80 000
 • Budowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek 50 000
 • Budowa ul. Poziomkowej 60 000
 • Budowa ul. Jeżynowej 60 000
 • Budowa ul. Leśna Polana 100 000
 • Budowa ul. Borówkowej 60 000
 • Wykup gruntów 400 000
 • Budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatura Technologicznego 65 000
 • Wymiana windy w budynku przy ul. Legionów 122D 200 000
 • Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej 60 000
 • Przebudowa systemu telefonii IP 90 000
 • Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego 250 000 
 • Wyposażenie budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 na poziomie piwnicy w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 150 000
 • Podział korytarzy na poziomie I (parter) oraz II kondygnacji (I piętro) za pomocą drzwi dymoszczelnych w Szkole Podstawowej nr 1 150 000
 • Odbudowa klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji (klatka A i B) drzwiami dymoszczelnymi wraz z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu w Przedszkolu Publicznym nr 10 360 000
 • Wykonanie instalacji przewietrzania i oddymiania 180 000
 • Bernatka OdNowa - strefa relaksu 100 000
 • Aktywna Kamienna Etap II - Modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej 100 000
 • Bór bezpieczna i zdrowo VI 100 000
 • Radosne Przedszkole nr 7 - budowa placu zabaw dla dzieci 100 000
 • Budowa 2 boisk do koszykówki ulicznej 500 000
* ujęto wydatki wynikające z nabycia udziałów w Miejskich Inwestycjach Sp. z o.o.  od podmiotu zewnętrznego.
Komentarze

0Jakdobrzemiećsąsiada2021-12-02 09:53#7
Zastanawiam się czemu właśnie te ulice?

Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa 2 000 000,00

Wygląda to jakby to miała być ostatnia kadencja obecnie panującego, więc o drogę do domu trzeba zadbać. ;-)
Cytuj
+1Bobek2021-11-22 17:43#6
Cytuję sekcjagimnastyczna:
Cytuję Piękny Bolek:
Przebudowa Stadionu Granatu 180 tyś...
Chyba ktoś tu miał rozbuchany pomysł co do szumnej nazwy zadania. 180 tyś to chyba na pomalowanie ogrodzenia i budynku :-?

to raczej koszty zrobienia papierów i projektów a nie sama robota !


Ale brzmi medialnie, będzie można się polansować.
Cytuj
+3sekcjagimnastyczna2021-11-22 11:58#5
Cytuję Piękny Bolek:
Przebudowa Stadionu Granatu 180 tyś...
Chyba ktoś tu miał rozbuchany pomysł co do szumnej nazwy zadania. 180 tyś to chyba na pomalowanie ogrodzenia i budynku :-?

to raczej koszty zrobienia papierów i projektów a nie sama robota !
Cytuj
+7Konrad Wikarjusz2021-11-21 17:50#4
Cytuję MCKariusz:
Miło byłoby widzieć remont ulicy Orkana z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy boku budynku MCK. Nierzadko cały parking MCK zawalony i ludzie parkują na Orkana. A sama uliczka w bardzo słabym stanie, chodnik tragiczny i ten niezrozumiały krawężnik przy garażach. Ech...

Faktycznie - miło by było (zresztą nie o Orkana w obecnym jej przebiegu i kształcie wyłącznie chodzi - Orkana w praktyce nigdy nie została wybudowana do końca, a część z bloków nie ma nawet utwardzonego dojazdu). Po raz kolejny już zgłosiłem do prezydenta wniosek o wpisanie do projektu budżetu (tym razem na 2022 rok) środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa". Uzyskałem zapewnienie, że - tu cytat: "zadanie inwestycyjne polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa, zostanie ujęte w budżecie Gminy Skarżysko-Kamienna w trakcie trwania roku budżetowego 2022". Tyle tylko, że Jego podobne obietnice były składane już wcześniej i nie były dotrzymywane...
Cytuj
+5MCKariusz2021-11-20 23:57#3
Miło byłoby widzieć remont ulicy Orkana z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy boku budynku MCK. Nierzadko cały parking MCK zawalony i ludzie parkują na Orkana. A sama uliczka w bardzo słabym stanie, chodnik tragiczny i ten niezrozumiały krawężnik przy garażach. Ech...
Cytuj
+7Poseł Lipiec2021-11-20 23:20#2
Pomijając to, że mamy słabego prezydenta, słabych zastępców, a ludzie zatrudnieni są mało kompetentni to zastanówmy się jaki wynik do Sejmu miał w Skarżysku PiS i gdzie są posłowie na których inad 40% Skarzyszczan głosowało. Lipiec i Wojtyszek pompują lady w Starachowice, Ziobro ma w d... całe nasze województwo, Krupka robi wały na przetargach, Cieślak uciekł i udaje swojaka, ale on dba tylko o swój region buski. Zapytajmy więc wyborcow PiSu że Skarżyska co czują kiedy ich posłowie mają gdzieś ich potrzeby?
Cytuj
+11Piękny Bolek2021-11-20 19:38#1
Przebudowa Stadionu Granatu 180 tyś...
Chyba ktoś tu miał rozbuchany pomysł co do szumnej nazwy zadania. 180 tyś to chyba na pomalowanie ogrodzenia i budynku :-?
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne