Autor:
MB
Opublikowano: 22 Lip 2021
Oceń:
3 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Kolejny wniosek przygotowany przez służby Prezydenta Miasta Konrada Kröniga nie uzyskał dofinansowania ze środków zewnętrznych. Tym razem okrągłe "zero" złotych "pozyskano" ze Sportowej Polski – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Skarżysko-Kamienna za pieniądze z programu chciało wybudować boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 1. Skarżysko w tym naborze otrzymało "zero" potrójnie - przepadły bowiem również dwa wnioski złożone do programu przez powiat skarżyski. Tymczasem np. Starachowice z programu otrzymają w sumie ponad 2,3 mln PLN (na trzy projekty) m.in. na remont krytej pływalni,  Orlików i boisk wielofunkcyjnych w mieście, a także na budowę sali gimnastycznej przy jednej ze szkół. Wsparcie z programu otrzymają również m.in.: Ostrowiec Świętokrzyski  0,7 mln PLN na remont pływalni "Rawszyczna" i Kielce 5,5 mln PLN (na dwa projekty) - budowę hali sportowej przy jednym z liceów i remont stadionu lekkoatletycznego. 


Celem programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogły zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można było starać się w ramach Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanowiły zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Drugą grupą zadań były zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. Trzecią grupą zadań, które mogly uzyskać dofinansowanie z programu, były zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. 

Nabór do programu ogłoszono w lutym br. Dzisiaj ogłoszono jego wyniki. Możemy podsumować go krótko - dla Skarżyska-Kamiennej "znowu zero" (a właściwie trzy "zera").

Dofinansowania nie otrzyma projekt przygotowany przez służby prezydenta Konrada Kröniga, dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania budżetowego "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej" (szacowany koszt inwestycji - prawie 1,3 mln PLN).

Dofinansowania nie otrzymają oba wnioski złożone przez powiat skarżyski - "Remont auli sportowej oraz sali gimnastycznej i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej" i "Remont boisk sportowych przy Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych i Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, remont sal gimnastycznych i zapleczy sportowych przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz remont sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej".

Niepowodzenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych powoli w Skarżysku stają się regułą.