24.11.2020 Ostatnia aktualizacja 14:53, 24.11.2020

Pokazano wytyczne do projektu MPZP Górna Kolonia. Mieszkańcy zaniepokojeni

Autor:
MB Foto: Z.Biber
Opublikowano: 29 Paź 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Trwają zarządzone przez prezydenta miasta konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania osiedla Górna Kolonia. Idea jaka im przyświeca - czyli chęć włączenia mieszkańców we współdecydowanie o przyszłości ich najbliższej okolicy - jest oczywiście słuszna, problem w tym, że części mieszkańców nie podoba się przyjęta formuła. Ich niepokój budzi również wstępna koncepcja MPZP opublikowana w materiałach promujących konsultacje. - Konsultacje w opinii urzędników mają polegać na przyjęciu "wytycznych" projektantów , czy na prawdziwym dialogu i wspólnym wypracowywaniu dobrych rozwiązań - pytają?

Na początku października na stroni internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pojawił się komunikat o tym, że w dniach od 9 października do 30 listopada 2020 roku prowadzone będą konsultacje społeczne, dotyczące zagospodarowania osiedla Górna Kolonia w Skarżysku-Kamiennej. Celem konsultacji ma być zebranie założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Górna Kolonia” oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na wartość historyczną osiedla i budowanie tożsamości miejsca w oparciu o ten potencjał.

Jak czytamy w komunikacie - "celem miejscowego planu jest uporządkowanie terenu z uwzględnieniem (wskazanych w całym procesie konsultacji) wniosków, wskazówek i uwag mieszkańców oraz pokazanie ewentualnych nowych terenów do zabudowy, możliwości integracji mieszkańców poprzez stworzenie miejsc ogólnie dostępnych, pokazanie i uświadomienie lokalnej społeczności wartości architektoniczno-urbanistycznej osiedla". W miejskim publikatorze informowano również, że "podczas procesu konsultacji mieszkańcy zostaną szczegółowo zaznajomieni z zakresem ujętym w projekcie dokumentu planistycznego.

W trakcie konsultacji diagnozie poddana zostanie także gotowość mieszkańców do zmiany zagospodarowania i uporządkowania terenu osiedla". Same konsultacje zaplanowano w różnych formach, m.in. badania ankietowego, ankiety ulicznej, spaceru badawczego, czy w końcu spotkania z mieszkańcami (to ostatni - ze względu na zagrożenie SARS COVID-19 na razie odwołano - ma odbyć się w innym terminie).

Jak zapowiedziano tak zrobiono - rozpoczęto realizację badania ankietowego, przeprowadzono ankietę uliczną i spacer badawczy. Na samym osiedlu zwisły również informacje dot prowadzonych konsultacji, na których zaprezentowano... wizualizację wytycznych  MPZP, która - zakładając realizację idei zwiększania partycypacji społecznej - powinna powstawać przecież od początku we współpracy z mieszkańcami osiedla.

Wizualizacja "wytycznych do MPZP" przedstawiała schemat "nowego kształtu" osiedla. Mieszkańcy mogli z niej wyczytać np. że w miejscu zieleni na terenie bursy szkolnej proponuje się budowę trzech nowych bloków,  w wytycznych zawarto również możliwość podwyższenia istniejących budynków wielorodzinnych, a także likwidację przydomowych ogródków i budowę na części z terenów po nich garaży i ogródków jordanowskich.

Część z mieszkańców osiedla, niezadowolona z przedstawionej koncepcji postanowiła zainteresować media. W mailu od mieszkańców osiedla czytamy m.in.:

Szanowni Państwo,

Z dniem 9 października br. rozpoczęto "konsultacje społeczne" na Osiedlu Górna Kolonia-Młodzawy, których celem ma być "zebranie założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Górna Kolonia" oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na wartość historyczną osiedla i budowanie tożsamości miejsca w oparciu o ten potencjał". Ponadto "Celem miejscowego planu jest uporządkowanie terenu z uwzględnieniem (wskazanych w całym procesie konsultacji) wniosków, wskazówek i uwag mieszkańców oraz pokazanie ewentualnych nowych terenów do zabudowy, możliwości integracji mieszkańców poprzez stworzenie miejsc ogólnie dostępnych, pokazanie i uświadomienie lokalnej społeczności wartości architektoniczno-urbanistycznej osiedla."
 
Te górnolotne zapisy, które można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej nijak się mają do zaproponowanych przez Prezydenta Miasta Konrada Kröniga "wytycznych urbanistycznych". Zakładają one bowiem prawie całkowite zniszczenie "osiedlowej oazy" - tj. zrównanie z ziemią przydomowych ogródków działkowych a na ich miejscu wybudowanie ciągu garaży oraz wybetonowanie nowej drogi wewnętrznej, co rzekomo ma zaspokoić potrzeby mieszkańców. W rzeczywistości zabudowa garażowa będzie przeznaczona dla mieszkańców, którzy wykupią lokale w trzech nowych budynkach, które Urząd Miasta "zaplanował wybudować dość "przypadkowo" w pobliżu tychże garaży. Należy podkreślić, że nowe budynki, oczywiście przyczynią się do zniszczenia kolejnych terenów zielonych - najpierw ogrody przydomowe zamienią na garaże (ponadto zostały zniszczone ogromne tereny leśne w związku z budową kompleksu FreePark, który de facto budowany jest na naszym osiedlu - bez wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami). Trzy nowe budynki, "reklamowane" są jako miejsca usługowe, ale jednocześnie proponuje się nam, że możemy "podwyższyć" nasze bloki, o kolejne kondygnacje. Domyślać się można więc, że nowa zabudowa będzie wyższa od już istniejącej na Osiedlu.

W innym miejscu zaproponowano zniszczenie ogrodów przydomowych na rzecz "stworzenia" miejsc ogólnodostępnych – wspólnych dla wszystkich mieszkańców – służących „integracji".

Mieszkańcy Osiedla Górna Kolonia w zdecydowanej większości wyrażają sprzeciw wobec takiego sposobu „uporządkowania" terenu osiedla.

Osiedle Górna Kolonia, jako chyba jedyne w naszym mieście jest naprawdę zielone i przyjazne – jest po prostu enklawą spokoju. Miejscowa społeczność, jako nieliczna w takich skupiskach jest zaprzyjaźniona i zintegrowana. Mieszkańcy są przyjaźnie do siebie nastawieni. Ogrody, które Miasto chce zniszczyć stanowią dla mieszkańców ogromną wartość! One właśnie dają wytchnienie po ciężkim dniu pracy, dają możliwość spotkań z sąsiadami, rodziną. Tutaj nasze dzieci, mogą bezpiecznie na łonie natury spędzać wolny czas. Ogrody działkowe, istnieją od lat 50-tych czyli od momentu powstania osiedla. Dla wielu osób, zniszczenie ich będzie niesamowicie bolesnym przeżyciem. Należy również podkreślić, że mieszkańcy dzierżawią od Miasta te tereny, w związku z tym zainwestowali w nie mnóstwo czasu, siły i środków pieniężnych.

Niepokój wzbudza również zaproponowana nam ankieta, w której pytania, są w większości sformułowane w taki sposób, aby dać możliwość wdrożenia w życie planów Prezydenta (przesyłamy w załączeniu).

Przedstawiony projekt w wytycznych urbanistycznych dla Osiedla wygląda, jak propozycja inwestycyjna dla dewelopera. Dlatego nie możemy pozostać bierni. Zwracamy się do Państwa o Pomoc w nagłośnieniu tej sprawy. Prosimy, pomóżcie uratować nasze osiedle, gdyż proponowane zmiany stanowią początek końca zielonego osiedla Górna-Kolonia.

Dniu 20 października br wystosowaliśmy petycję do Prezydenta Miasta Konrada Kröniga w obronie przyszłości Osiedla, Pod petycją podpisało się już dużo ponad 200 mieszkańców osiedla.

W załączeniu przekazujemy zdjęcie poglądowe wytycznych urbanistycznych.O całą sprawę postanowiliśmy zapytać Izabelę Szwagierek, rzecznika prasowego Urzędu Miasta W Skarżysku-Kamiennej.

Panią rzecznik zapytaliśmy m.in. o to, w jakim celu ogłoszono konsultacje i z jakich środków są finansowane. - MPZP do opiniowania wykładane są zawsze i wynika to z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Art. 1 ust. 2 pkt 11). Pracownicy Gminy napisali wniosek i pozyskali środki finansowe na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" -  umowa dotycząca grantu została zawarta z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia"- poinformowała rzecznik.

Zapytaliśmy również o to, na podstawie jakich danych przygotowano "wytyczne urbanistyczne do MPZP Górna Kolonia" - skąd w wytycznych znalazły się bardzo szczegółowe propozycje - np. jak ta dot. zwiększenia dopuszczalnej ilości kondygnacji w budynkach wielorodzinnych, i o to - czy np. powiat skarżyski zgłaszał jakąkolwiek potrzebę / propozycję dot. funkcji rozmieszczonych na terenach /działkach będących własnością / w zarządzie powiatu ( teren przy bursie szkolnej, według wytycznych do MPZP przeznaczony miałby być pod zabudowę wielorodzinną). Tu odpowiedzi pani rzecznik były krótkie: "Przedstawiona została wizualizacja projektanta. Ostateczna forma MPZP będzie zależała od wypracowanych z mieszkańcami założeń." i "Nie było takich propozycji ze strony powiatu.".

Zapytaliśmy wreszcie i o to, czy w opinii władz miasta nie było zasadnym urządzenie konsultacji już na etapie przygotowania "Wytycznych..."? - co w sposób oczywisty zapobiegłoby obecnemu zaniepokojeniu mieszkańców po publikacji propozycji z "Wytycznych.."?  - Prowadzone konsultacje społeczne mają na celu zebranie sugestii i opinii oraz założeń do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP zawiera pewne pomysły, które chcemy skonfrontować z oczekiwaniami mieszkańców i wspólnie wypracować plan działania. Prowadzimy tak szerokie konsultacje – w dużo większym zakresie niż wymaga tego prawo – właśnie po to, aby mieszkańcy mogli współuczestniczyć w powstawaniu ostatecznej formy MPZP. Jako Urząd Miasta chcemy również zwrócić uwagę na ewentualne nowe tereny do zabudowy, możliwość integracji mieszkańców poprzez stworzenie miejsc ogólnie dostępnych. Pojawia się też kwestia dużej liczby wniosków o dzierżawę terenu pod budowę garażu, dlatego także to zagadnienie uwzględniliśmy w projekcie i należy je uporządkować. Sugestie może zgłosić każdy z mieszkańców. Udostępniliśmy w tym celu ankietę, a w ramach konsultacji przeprowadzone będzie też otwarte spotkanie z mieszkańcami osiedla Górna Kolonia - Młodzawy. Liczymy, że tak żywe zainteresowanie obu stron zaowocuje powstaniem dokumentu, który spełni oczekiwania większości mieszkańców - odpowiedziała Izabela Szwagierek.

O zainteresowanie sprawą MPZP Górna Kolonia ze strony mieszkańców (po takim "starcie" konsultacji) urzędnicy mogą być raczej spokojni. Do sprawy wrócimy.


Komentarze

-1co vid2020-11-10 07:24#18
wedle mnie całość skarżyskiego trójkąta bermudzkiego Patologii winno się obdarować mieszkaniami na os. przydworcowe, gdyż tam jest centrum. a najpiękniejsze osiedla Skałka, Górna kolonia, Rejów , Zachodnie przejechać buldożerem i wybudować osiedle 21go wieku.
Cytuj
+3mieszkaniec2020-11-05 18:49#17
To jakaś kpina. Czy myślicie że wspólnoty które z własnych prywatnych pieniędzy finansowały dachy ,elewacje i ocieplenia budynków pozwolą na dobudowywanie pięter i ruinowanie dachów. Cześć jeszcze nie jest spłacone w bankach.A teraz pojawia się don kichot , który uznał że uratuje tą biedną Górną Kolonie.A pro po czy ktoś wie dlaczego tak gorączkowo zasypano dawny osadnik na ścieki z Mesko ten za kolejówką.Może za bardzo kół by w oczy ewentualnych nabywców mieszkań. Nie na darmo ten strumyk nazywano gównianką.Takie coś 100m od domu .Co do walorów ekologicznych wliczone jest też odorki z terenu dawnego ALMAX.
Cytuj
+1pracownik bud.2020-11-02 10:40#16
To nowe osiedle,które powstaje obecnie jest moim zdaniem MEGA"fuszerką" i odradzam nowym właścicielom kupna.Teren jest bardzo podmokły,więc budynki mogą osiadać nie mówiąc o groźnych gadach jak węże czy inne wchodzące do mieszkań na parterze i przez toalety.W czasie deszczy tam jest TRAGICZNA SYTUACJA.
Cytuj
-1obserwatorka2020-11-02 10:36#15
Nie jedna inwestycja powstała ,a potem trzeba było ją rozbierać(tu są tereny leśne,chronione gatunki roślin i szlaki wędrowne zwierząt).Z tą będzie podobnie,bo PO/PSL nie będzie rządził wiecznie,tak więc pieniądze utopione.
Cytuj
+2Ksiądz Robak2020-11-02 09:20#14
Fajne miejsce na deweloperkę, czuć " piniądz " to Kondzik jedzie z koksem. Co tam mieszkańcy i spokojna okolica. Ważne że moneta do kieszeni wpadnie ;)
Cytuj
0Yuo2020-11-01 08:52#13
Park, ogrodki dzialkowe, stadion to wlasnosc PKP, a nie miasta.
Cytuj
0sko-kam2020-10-31 22:23#12
No to na Górnej nadbudują i powstaną wieżowce a na Skałce postawią w pion baraki i będzie skarżyski Manhattan - na obrzeżach city. A w środku miasta ogródki działkowe, stadion i nieużytki - Central Park ? Zabudowa Skarżyska jest niewątpliwie aż tak zwarta i gęsta żeby na istniejącej nadbudować bo populacja miasta rośnie w szybkim tempie.
Cytuj
+5onztsk2020-10-30 20:00#11
Tylko czasem w ramach przebudowy nie zniszczcie tych starych przedwojennych kamieniczek. Tą zabudową powinien zając konserwator zabytków, a nie deweloper. Niestety w Skarżysku jest tak, że kto chce i jak chce przebudowuje lub wyburza stare, często wartościowe budynki. Brak jest jakiegokolwiek nadzoru konserwatorskiego.
Cytuj
+8Mieszkanka Osiedla2020-10-30 18:16#10
Dopóki developer nie wlazł na nasze Osiedle, to ono nikogo nie interesowało! Ale teraz, kiedy się okazało, że można zarobić na budowie mieszkań to Kronig sobie o nas przypomniał! Co za ludzie! Tylko kasa i kasa, a spokój innych mają gdzieś!
Cytuj
0zenZEN2020-10-30 13:32#9
Cytuję Mieszkaniec:
WTF.
Ale o co chodzi?? To znaczy, że na Górnej Kolonii nie mozna budować nowych mieszkań?? A niby dlaczego ??
Co tam ma być, skansen? Muzeum etnograficzne? Wydzielona część miasta.


Tablice postawić "SKANSEN". Albo lepiej już przed wjazdem do miasta: "INWESTORZY I DEWELOPERZY WON".
Obstawiam, że ktoś ma rzodkiewki pod oknem i sie nie podoba, że miasto chce teren porządkować.
Najlepiej nie robić niczego tylko narzekać.
JAWOROWICZ ściągnijcie bo widać, że krzywda straszna się stała....
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Wniosek dot. (dokumentacji) modernizacji lini…

Opublikowano: 24.11.2020 15:53

Komentarzy: 0

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarż…

Opublikowano: 24.11.2020 14:32

Komentarzy: 0

Lubił popalić? Senior i niezdrowe używki

Opublikowano: 24.11.2020 12:59

Komentarzy: 0

W piątek otwarcie lodowiska miejskiego, będą …

Opublikowano: 24.11.2020 12:01

Komentarzy: 0

Szpital Powiatowy w Skarżysku ma nowy ambulan…

Opublikowano: 23.11.2020 13:46

Komentarzy: 9

Zainicjowali akcję sprzątania lasu

Opublikowano: 23.11.2020 13:28

Komentarzy: 3

Fani Widzewa Łódź ze Skarżyska uczcili 110. r…

Opublikowano: 22.11.2020 11:27

Komentarzy: 5

Skarżyski Klubu Sportów Walki znowu triumfuje

Opublikowano: 22.11.2020 10:47

Komentarzy: 0

Trwają prace przy remoncie dworca kolejowego …

Opublikowano: 21.11.2020 17:30

Komentarzy: 13

Termomodernizacja DPS przy ul. Spornej na fin…

Opublikowano: 21.11.2020 15:19

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne