Autor:
PCK Skarżysko, Fot. Zbyszek Biber
Opublikowano: 13 Paź 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W dniu dzisiejszym w MCK w Skarżysku-Kamiennej Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej wręczył nagrody, dyplomy i podziękowania dla opiekunów placówek oświatowych biorących udział w konkursach PCK.

Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Piwnik MCK, Małgorzata Ledwójcik PSSE, Barbara Lipnicka PCK dokonała oceny prac konkursowych i przyznała:

„Jestem wolny – nie uzależniam się”

Programem objętych było 755 uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Podsumowaniem realizacji zadania było wykonanie pracy konkursowej plastycznej w której udział wzięło 30 uczniów.

I miejsce: SP-7 i ZPE-W (świetlica) w Skarżysku - Kamiennej 
II miejsce ZPE-W (kl.II i III) w Skarżysku - Kamiennej
III miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej 

„W zdrowym ciele – zdrowy duch” dla przedszkolaków

Programem objętych było 400 przedszkolaków w wieku 5-6 lat. Podsumowaniem realizacji zadania było wykonanie pracy konkursowej plastycznej w której udział wzięło 81 przedszkolaków z 11 placówek oświatowych.

I miejsce: Przedszkole Publiczne nr 9 w Skarżysku - Kamiennej 
II miejsce: Przedszkole Publiczne nr 12 w Skarżysku - Kamiennej 
III miejsce: Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym 

Wyróżnienie: Przedszkole Publiczne nr 16 w Skarżysku - Kamiennej 

Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Urząd Miasta Skarżysko-Kam.

Nagrody w imieniu Prezydenta Miasta wręczała Barbara Lipnicka z Polskiego Czerwonego Krzyża oddział w Skarżysku - Kamiennej. 

Przedsięwzięcie realizowane było przez Polski Czerwony Krzyż przy współudziale środków finansowych  z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta  Skarżysko-Kamienna.