Autor:
MB Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 30 Lip 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Ostatnie podwyżki płacy minimalnej wymogły m.in. na samorządach podniesienie najniższych wynagrodzeń w podlegających im jednostkach. Problem w tym, że o ile najniższe wynagrodzenia wzrosły, to te będące nieco powyżej obecnej kwoty minimalnego wynagrodzenia  pozostały na dotychczasowym poziomie. Dochodzi więc do spłaszczenia rozpiętości wynagrodzeń - często dzieje się tak, że osoby pracujące na stanowiskach pracy nie wymagających szczególnych umiejętności lub wykształcenia i nie wiążących się z dodatkową odpowiedzialnością zarabiają tyle samo ile... osoby pracujące umysłowo.

Na taki stan rzeczy uwagę w piśmie do dyrektor ZSP nr 1 (przekazanego do wiadomości m.in. prezydenta) zwracają uwagę pracownicy obsługi administracyjnej zespołu, apelują o przyznanie podwyżek wynagrodzenia. Czy jest na to szansa?  

Skarżysko-Kamienna, dn. 07.07.2020r.

Pani Elżbieta Chajduga
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1
w Skarżysku-Kamiennej

W związku z podwyższeniem od dnia 01.01.2020r. minimalnego wynagrodzenia w placówkach oświatowych podległych Panu Prezydentowi nastąpiły regulacje płacowe pracowników obsługi (z płacy zasadniczej 1900 zł. na 2600 zł. plus wysługa). Czyli na płacy zasadniczej pracownik obsługi zyskał 700 zł. Wynagrodzenie w/w pracowników w niektórych przypadkach zostało zrównane z wynagrodzeniem pracownika administracyjnego.

Związki zawodowe w rozmowach z Panem Prezydentem poruszały sprawę podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i były one obiecane. My pracownicy administracji czujemy się pokrzywdzeni brakiem podwyżek. Nasze zakresy obowiązków, jak tek duża odpowiedzialność za wykonywaną pracę, upoważnia nas do ubiegania się o podwyższenie naszych wynagrodzeń. Czujemy się dyskryminowani finansowo. Wykonujemy swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie, niejednokrotnie ponad obowiązujący zakres czynności, zasługujemy na godziwe wynagrodzenie.

Zgodnie z grupami zaszeregowań, które wprowadził Pan Prezydent w roku 2016, pomiędzy stanowiskiem woźnej, a innymi stanowiskami administracyjnymi występuje różnica od IV do X grup. Na dzień dzisiejszy dla przykładu wynagrodzenie woźnej (gr.II) równa się wynagrodzeniu pracownika administracji z grupy VIII. Uważamy, że taka dyskryminacja placowa pracowników administracji nie powinna mieć miejsca.

Prosimy o zrozumienie i przyznanie podwyżek wynagrodzenia.

Z poważaniem: pracownicy obsługi administracyjnej ZSP nr 1


Do wiadomości :
1.Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej - Konrad Kronig
2.Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - Leszek Golik
3.Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji - Andrzej Warwas

O komentarz prezydenta poprosiliśmy Izabelę Szwagierek, rzecznika prasowego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. Panią rzecznik prosiliśmy o odniesienie się do sprawy -  jak wynika z treści pisma - obiecanej przez prezydenta, a nie zrealizowanej podwyżki pensji pracowników obsługi administracyjnej. Pytaliśmy o to, czy takie podwyżki faktycznie nie miały miejsca - czy takie podwyżki są planowane, a jeśli tak - to kiedy i w jakiej wysokości, jeśli nie - to dlaczego?

- Kwestia zrównania wysokości wynagrodzeń osób pracujących na różnych stanowiskach, z różnymi zakresami obowiązków i odpowiedzialności pojawiła się w całej Polsce po podniesieniu wynagrodzenia minimalnego. Podzielamy argumenty osób postulujących o podwyżkę, jednak podjęcie rozmów na ten temat nie jest równoznaczne ze złożeniem konkretnej obietnicy czy deklaracji w stosunku do pracowników, o które Pan redaktor pyta -
napisała rzecznik. 

Ze zrównaniem pensji mamy do czynienia nie tylko we wspomnianym zespole szkół, ale w każdej miejskiej jednostce, a podwyżki dla tak duże grupy pracowników na ten moment nie są możliwe, biorąc pod uwagę sytuację finansową, w jakiej znalazły się samorządy w związku z epidemią koronawirusa, czy nakładaniem na nie nowych zadań bez zapewnienia adekwatnego finansowania - dodała w odpowiedzi Izabela Szwagierek.

Czy taka odpowiedź zadowoli pracowników obsługi administracyjnej skarżyskich placówek oświatowych (założyć przecież można, że opisana wcześniej sytuacja ma miejsce i w innych placówkach)?