Autor:
MB, Foto: GDDKIA, mat. własne
Opublikowano: 13 Mar 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W 2024 roku do Starachowic pojedziemy nowoczesną "drogą główną ruchu przyspieszonego"? Wczoraj w Wąchocku Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber podpisał Program Inwestycji dla obwodnicy tego miasta (od granicy Skarżyska-Kamiennej do granic Starachowic). To oznacza, że inwestycja w ciągu drogi krajowej nr 42 ma zapewnione finansowanie, co otwiera drogę do przygotowania dokumentacji przetargowej. Obwodnica Wąchocka została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic i jest jedną z kilkunastu inwestycji przeznaczonych do realizacji w pierwszej kolejności.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wąchocka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 42. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim i będzie stanowiła nowy ciąg DK42 wraz z planowaną obwodnicą Starachowic. 

W ramach planowanej inwestycji ma powstać odcinek dwujezdniowej drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) od granicy miasta Skarżysko-Kamienna do granicy Starachowic o długości ok. 11,7 km. Nowa trasa będzie biegła po północnej stronie istniejącej drogi krajowej nr 42 omijając Parszów, a następnie po południowej stronie istniejącej drogi omijając Wąchock.

Zaplanowano budowę czterech skrzyżowań jednopoziomowych umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami powiatowymi i gminnymi, budowę dróg dojazdowych i obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, przepustów, przejść dla dużych i średnich zwierząt, przejścia podziemnego dla pieszych, ekranów przeciwhałasowych) oraz chodników, elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.

Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Decyzje środowiskowa i zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostały wydane, a niezbędne grunty zostały już wykupione.

Ogłoszenie przetargu na realizację tej obwodnicy planowane jest w ciągu 3 najbliższych miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - po zakończeniu fazy aktualizacji dokumentacji projektowej (inwestycja prowadzona będzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj") - prace budowlane powinny ruszyć w 2022 roku, a zakończyć się w 2024 lub 2025 roku.

Przypomnijmy - budowę ww. drogi zapowiadano od kilkunastu lat. Przygotowania do realizacji inwestycji ruszyły na przełomie dekad (wykupiono wówczas niezbędne grunty, przesiedlono ludzi), a nowa droga - według szumnych zapowiedzi - miała powstać do... 2014 roku. Nie powstała (oficjalnie ze względu na... kryzys światowy), a temat budowy obwodnicy szybko stał się elementem bieżącej walki politycznej. Przedstawiciele PiS z Krzystofem Lipcem na czele od dawna i przy każdej nadarzającej się okazji z przekąsem wytykali poseł Marzenie Okle-Drewnowicz z KO brak wielokrotnie obiecywanej przez nią obwodnicy (cyt. "A to nie ma jeszcze obwodnicy Wąchocka? Przecież pani poseł już dawno tam wbiła łopatę i obiecała, że obwodnica Wąchocka na koniec 2014 roku będzie gotowa"...) - jako rzekomy przykład nieudolności poprzedniej ekipy rzadzącej i samej posłanki.

Jak z budową obwodnicy będzie tym razem?...

Wczoraj podpisano Program Inwestycji dla obwodnicy Wąchocka:


Wizualizacja przebiegu trasy: