18.10.2019 Ostatnia aktualizacja 11:21, 27.10.2019

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2017 w Skarżysku-Kamiennej

Autor:
MB, Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 16 Paź 2017
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W poniedziałek w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej zorganizowano oficjalne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników oświaty.
 
Celem imprezy było uhonorowanie nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników oświaty. Mimo dużego postępu technologicznego edukacja nie może obyć się bez nauczyciela-pedagoga-człowieka, wszak edukacja to nie tylko nauka, to postrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw, to kształtowanie postaw szlachetnych, to kształcenie w kierunku rozwoju najlepszych ludzkich wartości.

W tym roku uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele kuratorium, władz wojewódzkich i miejskich. Na uroczystości pojawili się również nauczyciele i pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych z terenu miasta i powiatu.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim, którzy pracują w oświacie i dla oświaty życzono, aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zawsze zaufanie oraz szacunek uczniów. Skierowano słowa uznania za poświęcenie i zaangażowanie. Życzono wielu sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu młodzieży, aby mądrość, uczciwość i odpowiedzialność były ich dewizą życiową. Życzono także satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych.


Jednym z punktów uroczystości było uhonorowanie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odznaczeniami państwowymi i „Medalami Komisji Edukacji Narodowej” oraz wręczenie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Starosty Skarżyskiego i Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 maja 2017 roku o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek wojewody świętokrzyskiego za zasługi w działalności społecznej i samorządowej BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczona została:

Renata BILSKA, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali:

Ewa Maria GULA - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2,
Halina KUROWSKA – intendent w Zespole Placówek Oświatowych,
Piotr Władysław LEWANDOWSKI – emerytowany dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego,
Alicja MAZUR – nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 16 w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Dorota Agnieszka MISIURA – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali:

Mariusz GELAR - nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych,
Lidia GRZEGORCZYK – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych,
Ewa Maria KARDYŚ – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2,
Dorota KRZOWSKA – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Agata Marzanna NOWAK-WIERZCHOWSKA – nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych,
Edyta Małgorzata PUKOWSKA - nauczyciel w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Marzena Ewa SALA – dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji,
Beata Ewa SIDOR – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Dorota WITEK – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2,
Joanna ZAGAJNA-WIATR – nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych,
Barbara Joanna ZIEMNIAK – pedagog w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych nr 1.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczona została:

Katarzyna Anna KOMOŃ-SZARANIEC - nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali:

Justyna KLIMASZEWSKA-MALIK – nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych,
Michał Andrzej MAŃKOWSKI – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym,
Agnieszka Ewa MATLA – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym,
Jolanta Maria NIZIOŁEK – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Beata Irena SIUSZCZYŃSKA – nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Stefan SORBIAN – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4.

Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 czerwca 2017 roku MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ otrzymali:

Katarzyna BANACZEK - zastępca dyrektora SP nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 5,
Iwona Zdzisława BAUMERT - nauczyciel w SP nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 5,
Mariusz CHYB - nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych,
Maryla CZERNILEWSKA - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Danuta JASZEWSKA - nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 6,
Mirosława LISICKA - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Justyna LISOWSKA-CZEKAJ - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Beata MARCZAK - nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 6,
Alicja MAZUR - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Jolanta Maria NIZIOŁEK - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Irena Wiesława ODZIMKOWSKA - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Grażyna ROKITA - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Anna SIENIAWSKA - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 8,
Marzena SKRZYPCZAK- nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Agnieszka SOBOCHA - pedagog w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych,
Elżbieta SPADŁO - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Halina Krystyna STRADOWSKA - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych,
Małgorzata STRÓSZCZYK - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9,
Beata Elżbieta TROJANOWSKA - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych,
Renata WRZEŚNIEWSKA - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych,
Małgorzata KWIATKOWSKA - nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych,
Małgorzata GŁOWACZ - nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Elżbieta SOCHACKA-BURYS - nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.

 Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku, nagrodę ministra otrzymała:

Marzena SALA - dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.

 Decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z 14 września 2017 roku nagrody otrzymali:

Joanna KARLIKOWSKA-MAŃKO - nauczyciel w Gimnazjum nr 2,
Jolanta Maria NIZIOŁEK - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Małgorzata Katarzyna SKUZA - nauczyciel w Gimnazjum nr 2,
Rafał SOKOŁOWSKI - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 5,
Sylwester ZASOŃSKI - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2.

Nagrodę Starosty Skarżyskiego otrzymali:

Jolanta BURY - I Liceum Ogólnokształcące,
Stanisław MAGIERA - I Liceum Ogólnokształcące,
Karolina BUJNOWSKA - II Liceum Ogólnokształcące,
Jarosław MOSIOŁEK - II Liceum Ogólnokształcące,
Małgorzata SOJKA - Zespól Szkół Technicznych,
Ilona MRÓWKA - Zespół Szkół Ekonomicznych,
Halina STRADOWSKA - Zespół Szkół Ekonomicznych,
Marlena CYBULSKA - Zespół Szkół Ekonomicznych,
Edyta MADEJ - Zespół Szkół Ekonomicznych,
Mariusz CHYB - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych,
Jarosław SOSNOWSKI - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych,
Katarzyna WĄSIKOWSKA - Zespół Szkół w Suchedniowie,
Aneta ŁOBODA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Monika KANIA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Anna KLIMCZAK-CIURA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Małgorzata NIEWĘGŁOWSKA-CHAŁA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Iwona MARECKA-NIEMIEC - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Izabela JAMROZ - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,
Małgorzata GŁOWACZ - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Anna OCHAP-TASAK - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Ewelina SKARBEK - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Alicja SALWA-PASTUSZKA - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Ewa MAJCHROWSKA - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Paweł PIOTROWSKI - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Elżbieta JAROS - Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji.

Nagrodami Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wyróżnieni zostali:

Ewa KOPEĆ - Zespół Placówek Oświatowych,
Anna ZABORSKA - Zespół Placówek Oświatowych nr 2,
Marta PAWLAK - Zespół Placówek Oświatowych nr 2,Renata FIEDOROWICZ - Zespół Placówek Oświatowych nr 2,
Iwona ROGALSKA - Zespół Placówek Oświatowych nr 3,
Irena ODZIMKOWSKA - Zespół Placówek Oświatowych nr 4,
Krystyna WARWAS - Zespół Placówek Oświatowych nr 5,
Elżbieta SPADŁO - Zespół Szkół Publicznych nr 1,
Bożena KWIATKOWSKA - Zespół Szkół Publicznych nr 1,
Ewa WOJTKOWICZ-MYSZKA - Zespół Szkół Publicznych nr 1,
Beata CZAJKOWSKA - Zespół Szkół Publicznych nr 1,
Aneta HARTWICH-CHOMICZ - Zespół Szkół Publicznych nr 4,
Jolanta PELOWSKA - Szkoła Podstawowa nr 8,
Jerzy GĘBSKI - Gimnazjum nr 2,
Teresa KRUPA - Gimnazjum nr 2,
Wanda MAMLA - Przedszkole Publiczne nr 1.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zakończyła się występami artystycznymi młodzieży ze skarżyskich gimnazjów.


Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Zwycięstwo Dany Gameb UKS Relaks na inaugurac…

Opublikowano: 17.10.2019 21:32

Komentarzy: 0

Zwycięstwo ESKI Skarżysko z Victorią Pińczów

Opublikowano: 17.10.2019 20:49

Komentarzy: 0

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 2…

Opublikowano: 17.10.2019 20:07

Komentarzy: 0

Jubileusz "Złotych Godów" w suchedn…

Opublikowano: 17.10.2019 18:00

Komentarzy: 0

Ślubowanie i pasowanie na ucznia w "Jedy…

Opublikowano: 17.10.2019 17:35

Komentarzy: 0

Trwają zapisy do siatkarskich turniejów …

Opublikowano: 17.10.2019 11:36

Komentarzy: 0

Gala 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w …

Opublikowano: 16.10.2019 15:23

Komentarzy: 2

Ruszyły zapisy do Halowego Turnieju Piłki Noż…

Opublikowano: 15.10.2019 18:53

Komentarzy: 0

W MCK obchodzono Dzień Edukacji Narodowej

Opublikowano: 15.10.2019 15:58

Komentarzy: 21

Klub Muzyczny Semafor zostanie zamknięty? Nie…

Opublikowano: 15.10.2019 12:41

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +