Autor:
wikary
Opublikowano: 04 Cze 2013
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
. inpierwProjekt zakładający utworzenie Zielonej Linii - obsługiwanej przez 6 autobusów hybrydowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym (wraz z budową zaplecza technicznego niezbędnego do eksploatacji ww. i szkoleniem kierowców) złożony do programu "Gazela" realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną. Teraz Gmina musi złożyć właściwy wniosek o dofinansowanie.

Dwa miesiące temu jako pierwsi informowaliśmy o tym, że Gmina Skarżysko-Kamienna podjęła starania o pozyskanie środków na zakup 6 autobusów hybrydowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) i budowę infrastruktury niezbędnej do eksploatacji tych autobusów. 

Gmina Skarżysko-Kamienna złożyła projekt uwzględniający utworzenie Zielonej Linii - obsługiwanej przez 6 autobusów hybrydowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym (projekt - oprócz zakupu autobusów - zakłada również budowę infrastruktury niezbędnej do eksploatacji ww. autobusów - stacji tankowania CNG i organizację szkoleń dla kierowców MKS). Wartość złożonego przez nasze miasto projektu to 11,4 mln PLN. Dzięki programowi GAZELA, który jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, możliwe jest sfinansowanie przez NFOŚ 100% kosztów realizacji projektu. Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację programu - a więc i realizacja projektu (zgodnie z założeniami programu) - ma nastąpić do końca 2015 r.

W pierwszym etapie naboru wpłynęły 32 wnioski (na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania... 643 mln PLN). Projekt złożony przez Gminę Skarżysko-Kamienna został oceniony pozytywnie. Teraz Gmina zobowiązana jest do złożenia w terminie 120 dni właściwego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

- To dobra wiadomość, nie tylko dla gminy - ale przede wszystkim dla mieszkańców korzystających na co dzień z usług Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku. Realizacja tego programu będzie oznaczała dla nich wyraźną poprawę komfortu podróżowania. Bardzo ważny jest tutaj również aspekt ekologiczny i ekonomiczny (100% dofinansowania projektu i obniżone koszty eksploatacji).- powiedział  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek.

Program GAZELA realizowany jest dzięki pozyskaniu środków finansowych ze sprzedaży certyfikatów emisji dwutlenku węgla dla rządu Hiszpanii. Pozyskane w ten sposób środki zostały przekazane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW prowadzi konkurs, który ma wyłonić beneficjentów. Pula środków przeznaczonych na realizację tego programu to 80 mln PLN. Na finansowanie zakupu autobusów zostanie przeznaczone 90% środków, czyli 72 mln PLN, a na rozwiązania infrastrukturalne (np. na budowę stacji CNG) przeznaczono pozostałe 8 mln PLN.


Roman Wojcieszek-Prezydent Miasta

Właśnie o środki na zakup takich autobusów stara się Gmina...

źródło: burnyourfuel.com

KW, Foto,audio: Mariusz Busiek

pierwsin

{fcomment}